16. april 2015 - Anders B. Wilse 150 år

Vår legendariske fotograf Anders Beer Wilse ble født i Flekkefjord 12. juni 1865 og vokste opp i den travle seilskutebyen Kragerø.

I  Kragerø var det vanskelig å finne arbeid, så i 1884 dro unge Anders til USA der han jobbet som ingeniør ved jernbanen. I 1897 fikk han jobb som karttegner for den geografiske  oppmålingen i Seattle, men tok bilder ved siden av jobben og åpnet egen fotoforretning.

NK 1904
"Grensen, mot Vår Frelsers kirke", Oslo (1924)

Ved hjemkomsten til Norge i 1900 ble Wilse raskt vår fremste landskaps- og turist-fotograf. Han reiste over hele landet og hans produksjon av turistbilder vokste raskt. Han kalte seg selv en friluftsfotograf, han tok bilder til postkort og bøker og ikke minst tok han bilder på oppdrag. Riksantikvaren ga ham oppdrag med å dokumentere norsk bygge­skikk, og det arbeidet utførte han ved siden av sine egne mer kommersielle prosjekt.

NK 1905
"Kyrkja", ved Leirvassbu, Lom" (1933)

Den Norske Turistforening, der han var aktivt medlem, hadde stor glede av hans bilder fra fjellheimen. Og særlig skisporten skulle hjelpe Wilse til å bli foregangsmann til å lage levende vinterbilder. Inn i denne norske vinteren vokste den nye kongefamilien fra 1905, og Wilse ble straks fortrolig med kong Haakon og dronning Maud. Han fulgte den lille familien i tykt og tynt i 30 år. Målet hans var å bevare det «opp­høyde» ved de kongelige, samtidig som han søkte å dokumentere deres nærhet til det «norske».

NK 1906
"3 digre torske", fra Lofotfisket (1910)

Fra 1909 holdt Anders Beer Wilse over 800 foredrag med bilder. Mange av bildene var håndkolorerte, og han fylte forsamlingshus over hele Norge med sine «forestillinger».

NK 1907
"Setesdal, på vei til kirken" (1934)

Da Wilse døde i 1949 ble samlingene hans delt mellom flere institusjoner og enkeltpersoner. Heldigvis er det meste i offentlige samlinger i så vel både Norsk Folkemuseum, Norsk Sjø­fartsmuseum og Oslo Museum.

Fakta

NK 1904-1907
Utgivelsesdag: 16. april 2015
Verdier og motiv: A innland: «Grensen, mot Vår Frelsers kirke», Oslo (1924)
Kr 14,00: «»Kyrkja» ved Leirvassbu, Lom» (1933)
Kr 16,00: «3 digre torske», fra lofotfisket (1910)
Kr 20,00: «Setesdal, på vei til kirken» (1934)
Foto: Anders Beer Wilse, © Oslo Museum (NK 1904,) Anders Beer Wilse, © Norsk Folkemuseum (NK 1905-1906), Anders Beer Wilse, © Dextra Foto / Norsk Teknisk Museum (NK 1907)
Design: Kristin Granli
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print