20. februar 2015 - Norges Røde Kors 150 år

Posten feirer det norske Røde Kors-jubileet med fire frimerker. Landet største humanitære organisasjon fortjener virkelig feiringen.

I dag teller Norges Røde Kors 120 000 medlemmer. 6 000 ansatte og 42 000 frivillige gjør en stor innsats for å hjelpe folk som trenger det.

1899
Hjelpekorps i vinterfjellet

Norges Røde Kors ble stiftet i 1865, men det var først på 1920-tallet at Røde Kors vokste seg til en folkebevegelse. I over femti år var Røde Kors i Norge en organisasjon med et visst overklassepreg. Det skulle endre seg. I 1921 startet Norges Røde Kors en vervekampanje der slagordet var «Er du fredsvenn, da meld dig in i Norges Røde Kors». Hele landet var med, og ved utgangen av 1921 var det over 100 000 medlemmer i Norges Røde Kors.

1900
Fra besøkstjenesten i Oslo

Forfatter Eldrid Mageli har beskrevet arbeidet til Røde Kors i Norge slik: «Når folk går seg bort, rykker Røde Kors ut. Når fjellbygder stenges inne av ras eller snøstorm, frakter Røde Kors mat og utstyr. Ved arrangementer som samler store menneskemengder er Røde Kors rutinemessig på plass med tilbud om førstehjelp.(…) Innvandrere, ensomme, syke, innsatte, rusmisbrukere og mindreårige asylsøkere og andre som måtte befinne seg i en vanskelig situasjon, er målgrupper for Røde Kors-virksomhet.»

1901
Nødhjelpsarbeid på Filippinene etter tyfonen Haiyan i 2013

Det internasjonale humanitære arbeidet til Norges Røde Kors skjøt fart etter den store aksjonen for å hjelpe folk i Biafra og Nigeria under hungersnøden i 1968. Organiseringen av det store hjelpearbeidet ble det største prosjektet utenlands i historien til Norge Røde Kors.

1902
Verdens største menneskelige røde kors

Hvert år bruker Norges Røde Kors nesten en milliard kroner på hjelpearbeid i Norge og i andre land. Ressursene styres etter de sju Røde Kors-prinsippene som ble vedtatt i Wien i 1965: Humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.

Fakta

NK 1899-1902
Utgivelsesdag: 20. februar 2015
Verdier og motiv:
A innland: Hjelpekorps i vinterfjellet
A innland: Fra besøkstjenesten i Oslo
A innland: Nødhjelpsarbeid på Filippinene etter tyfonen Haiyan i 2013
A innland: Verdens største menneskelige røde kors
Foto: © Olav A. Saltbones / Røde Kors (NK 1899), © Thomas Haugersveen / Røde Kors (NK 1900), © Ole Åker / Røde Kors (NK 1901), © Ståle Wig / Røde Kors / NTB scanpix (NK 1902).
Design: Gina Rose
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print