3. oktober 2015 - Bergen Filharmoniske Orkester 250 år

Musikselskabet Harmoniens Orkester ble stiftet i 1765, og med sin lange historie er orkesteret et av de eldste i verden.

Bergen Filharmoniske Orkester har status som nasjonalorkester. Grieghallen har vært orkesterets faste tilholdssted siden 1978. Orkesteret, som teller 100 musikere, holder rundt 80 konserter i året og er en viktig del av Festspillene i Bergen i mai hvert år. Orkesteret har også et stort turnéprogram med konserter i både inn- og utland.

Bergen Filharmoniske Orkester utgir jevnlig plater, mottok Spellemannprisen i 1991 og 2007 og har vunnet flere internasjonale priser. De siste årene har det kommet ut over 30 innspillinger med orkesteret, deriblant serier med musikk av Johan Halvorsen og Johan Svendsen.

NK 1921
Fiolinist foran Grieghallen

Den lange listen av dirigenter i 250 år er en imponerende samling av de beste i norsk musikkhistorie. Edvard Grieg ledet orkesteret i to år fra 1880 og Johan Halvorsen i seks år fra 1893. Harald Heide dirigerte orkesteret i hele 41 år fra 1907. Ellers finner vi kjente navn som Karsten Andersen, Dmitri Kitajenko og Aldo Ceccato blant orkesterets dirigenter.

I Bergen har De Unges Konsert blitt arrangert helt siden 1938. Her får unge musikere spille sammen med Bergen Filharmoniske Orkester etter prøvespill, og de siste årene er ordningen utvidet til også å gjelde unge musikere fra hele Norden.

Fra 2003 og fram til oktober i år var orkesteret ledet av amerikaneren Andrew Litton. I Littons dirigenttid har orkesteret høstet ros og heder for sine konserter i flere av verdens største konserthus. Fra oktober i år overtar Edward Gardner ansvaret som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester.

Fakta

NK 1921
Utgivelsesdag: 3. oktober 2015
Verdi og motiv: Kr 31,00: Fiolinspiller
Foto: © Morten Brakestad
Design: Lasse Michelsen
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print