3. oktober 2015 - Fugler

Praktærfugl (Somateria spectabilis) Denne arten av andefamilien er litt mindre enn ærfuglen, men mer fargerik.

Den holder seg helst i polare områder i Nord-Amerika og Russland, men hekker også i de nordligste områdene av Norge. Selv om størstedelen av bestanden av praktærfugl oppholder seg i Barentshavet om vinteren, overvintrer opptil 100 000 individer på den forblåste utsiden av øyene på kysten av Nord-Norge. Praktærfuglen er en habil dykker som henter opp bløtdyr, kreps og kråkeboller fra 40 til 60 meters dyp.

NK 1917
Praktærfugl

Ærfugl (Somateria mollissima)
Dette er den største av våre dykkender og blir opp til tre kilo tung. Eggene klekkes først etter nesten en måneds rugetid, og etter to-tre måneder er ungene flygedyktige. Ærfuglen er en kraftig dykker som kan hente opp blåskjell og sjømat fra 50-60 meters dyp. Den er først og fremst en kystfugl, og for mange langs kysten tidligere var sanking av ærfugldun en hyggelig attåtnæring. Det er lett å forstå at dyner og puter av ærfugl ble eksklusive når vi vet at man trengte dun fra 60-70 reir for å få én kilo renset dun.

NK 1918
Ærfugl

Linerle (Motacilla alba)
For folk flest er linerla et sikkert vårtegn. Ikke bare fordi den framstår som glad og optimistisk, men like mye fordi den er trofast - det samme paret kommer gjerne tilbake år etter år. Utallige historier forteller om linerlepar som kommer tilbake om våren og «hilser på» familiene i nabolaget. Linerla trives like godt langs kysten som høyt til fjells. Reiret ligger gjerne under steiner eller andre steder med «tak» over. Eggene blir klekket ut etter to uker, og fjorten dager senere forlater ungene redet.

NK 1919
Linerle

Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Steinskvetten liker seg best på bakken, hvor den gjerne bygger reiret sitt i murer eller steinrøyser. Den finnes både til fjells og nord i landet, ja noen hekkende par har funnet veien helt til Svalbard. Man regner med at det hekker mellom en halv og én million par med steinskvett i Norge. Steinskvetten overvintrer i Afrika. Trekket sørover starter alt i august/september, men i mars/april er den tilbake på plass i steinrøysa.

NK 1920
Steinskvett

Fakta

NK 1917-1920
Utgivelsesdag 3. oktober 2015
Verdier og motiv: B innland: Praktærfugl
B innland: Ærfugl
A innland: Linerle
A innland: Steinskvett
Kunstner: Viggo Ree
Arrangement: Enzo Finger Design
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print