5. juni 2015 - Gammelt leketøy (Europafrimerker)

Jenter som vokste opp på femti- og seksti-tallet drømte om Annedukken. Jeg husker at mor vant en Annedukke på en basar. Til dukken fulgte det en full Telemarksbunad, brodert av det lokale helselaget.

Annedukken var laget av bedriften til Åsmund S. Lærdal i Stavanger. Alt fra 1941 produserte Lærdal billedbøker og ymse slag populære leker til både jenter og gutter. Jeg vokste opp med de første trebilene, som ble laget fram til 1954. Fra 1958 kom de bløte bilene som Lærdal laget flere serier av. Den første serien var laget av en blanding av kunstharpiks og PVC (polyninyl­klorid) og de populære bilene fikk navnet Tomte Toys. I alt ble det produsert over 100 millioner biler som ble spredt over hele verden til 110 land. Et rent norsk industrieventyr!

NK 1908
Annedukken fra Åsmund S. Lærdal

Mannen bak dette norske leketøyeventyret var nyskaperen Åsmund S. Lærdal. Lærdal var født i 1913, og i 1940 startet han et forlag i Stavanger. Året etter ga han ut en billedbok for barn under firmanavnet Tomte Småvareindustri.

NK 1909
Tomtebiler fra Åsmund S. Lærdal

Med markedsutdannelse fra Danmark var han en av dem som forsto viktigheten av markeds­føring og reklame. Etter hvert som leketøy-produksjonen ble dalende, utviklet Lærdal utstyr for livredning. En helfigur treningsdukke i mykplast, også med navnet Anne, ble tatt i mot med åpne armer av hjertespesialister over hele verden.

Produksjonen av leketøy stoppet gradvis ettersom konkurransen fra land med lavere kostnader vant konkurransen. Men den gradvise utviklingen av medisinsk utstyr har g jort at Laerdal Medical fra 2010 har drevet opplæringsprogram for helsepersonell i Afrika i samarbeid med FN.

Men vi som vokste opp med lekene til Lærdal glemmer dem ikke. I dag er det mange som samler leker fra Stavanger, og en Tomtebil i god stand i originaleske oppnår høy pris.


Fakta

NK 1908-1909
Utgivelsesdag: 5. juni 2015
Verdier og motiv: Kr 14,00: Annedukken
Kr 17,00: Tomtebiler
Foto: © Atle Kildebo
Design: Madeleine M. Karlstrøm
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print