5. juni 2015 - Halfdan Kjerulf 200 år - Agnar Mykle 100 år

Halfdan Kjerulf (1815-1868) Kjerulf la grunnlaget for norsk mannskorsang og den norske romansen. Der Kjerulf gikk foran på siste halvdel av 1800-tallet, fulgte både Rikard Nordraak og Edvard Grieg etter.

Kjerulf måtte avbryte sine jusstudier på grunn av tuberkulose og mye sykdom og død i familien. Ved siden av sitt arbeid som journalist, komponerte Halfdan Kjerulf fra 1841. Mye av det han skrev var sanger til den nystiftede Norske Studentersangforening, der Kjerulf var dirigent. Ett av disse verkene, «Brudeferden i Hardanger», ble ferdig i 1848. I dag blir dette verket sett på som det nasjonalromantiske gjennombruddet i Norge. Kjerulf skrev også melodier til tekster av Victor Hugo, Bjørnstjerne Bjørnson og J.S. Welhaven.

NK 1914
Halfdan Kjerulf, etter et maleri av Knud Bergslien. I bakgrunnen Den norske Studentersangforening og noteblad.

På tross av at helseplager kom til å prege Kjerulfs siste år, komponerte han melodier til tekster. Blant perlene finner vi en samling på 42 folkemelodier, som kom i 1866. Samlingen kalte han «Norske Folkeviser». 11. august 1868 var kreftene over og Halfdan Kjerulf døde før han hadde rukket å fylle 53 år.

Agnar Mykle (1915-1994)
Agnar Mykle skapte strid med bøkene «Lasso rundt Fru Luna» (1954) og «Sangen om den røde rubin» (1956). De realistiske erotiske skildringene ble for sterke for 1950-tallets Norge.

NK 1915
Agnar Mykle. I bakgrunnen røde rubin-fasetter og en naken kvinne.

Påtalemakten tok ut tiltale mot både Agnar Mykle og hans forlagssjef Harald Grieg ved Gyldendal. Begge var siktet for å ha brutt straffelovens utuktsparagraf, men begge ble til slutt frikjent i oktober 1957.

Den voldsomme mediedekningen tok hardt på Agnar Mykle, og fra 1967 og fram til sin død i 1994 holdt han seg borte fra norsk offentlighet. Litteraturhistorikeren Øystein Rotten sier dette om Mykles forfatterskap: «Lidenskap, skjønnhetsglede og svermerisk lengsel formidles i et ordrikt og utbroderende språk, som veksler mellom naturalistisk reportasje, humor og var poesi.»

Fakta

NK 1914-1915
Utgivelsesdag: 5. juni 2015
Verdier og motiv:
A innland: Halfdan Kjerulf, maleri av Knud Bergslien
A innland: Agnar Mykle
Foto: © Fred Monclair / Nasjonalbiblioteket (NK 1915)
Design: Enzo Finger
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print