1. oktober 2016 - Fyrtårn

I Postens frimerkeserie med norske fyr har turen denne gangen kommet til kystfyret Sklinna og innseilingsfyret Sandvigodden.

Sandvigodden fyr
Denne nedlagte fyrstasjonen ble anlagt på Hisøy i 1844. Den eldste fyrbygningen til høyre på frimerket er lafta og har tårn med lyktehus i gavlen. Det særpregete bygget har stor sjøfartshistorisk verdi, og anlegget består dessuten av uthus, naust og landing.

NK 1944
Sandvigodden fyr

I 1894 ble dette tårnet forhøyet til slik det framstår i dag. I 1934 ble fyrdriften flyttet til et karakteristisk 14 meter høyt tårn foran fyrhuset. Da fyrlykten ble automatisert, ble den betjente fyrstasjonen nedlagt.

Sklinna fyr
Fyret er over 14 meter høyt og er et vakkert, rødmalt støpejernstårn som sto klart til å sende lysglimt i 1910. Øykommunen Leka har mange øyer, og på toppen av Hinnøy troner fyrtårnet som var bemannet fram til 2004. Et stykke ligger maskinhus, bolig , uthus og rester av en oljebod og tidligere bolig.

NK 1945
Sklinna fyr

Sklinna fyr ble fredet etter lov om kultur-minner i 2004. Området rundt har verdens største koloni av toppskarv. Det ble fredet som Sklinna naturreservat i 2003, og med det fulgte strenge regler for all ferdsel. Det er tillatt å gå på merkede stier rundt fyret, men fra april til august skal skarven få være i fred.

Fakta

NK 1944-1945
Utgivelsesdag: 1. oktober 2016
Verdier og motiv:
A innland: Sandvigodden fyr
A innland: Sklinna fyr
Design: Inger Sandved Anfinsen
Foto: © Øystein Søbye/NN/ Samfoto
© Jon Arne Sæter/NN/Samfoto
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print