1. oktober 2016 - Norges Bank 200 år

I år er det 200 år siden det to år gamle Stortinget besluttet å opprette en egen bank for den nye nasjonen. Loven ble sanksjonert av kongen 14. juni 1916.

Etter å ha blitt nektet et eget pengevesen av Danmark, vedtok det norske Stortinget at Norges Bank skulle opprettes.

NK 1942
Speciedalermynt fra 1816, Speciedalerseddel (serie 1866-1876) og tre 100-kronersedler (serie 1877-1899, 1901-1945 og 1949-1962)

Den 14. juni 1816 ble Norges Bank grunnlagt, og i dag, to hundre år senere, har banken fem hovedoppgaver. Den første er eneretten til utstedelse av pengesedler i Norge. Den andre er å være «bankenes bank». Norges Bank skal også sikre betalingsforhold mellom oss og utlandet, og Norges Bank forvalter Statens pensjonsfond utland. I sentralbankloven står det dessuten at banken skal påse at vi har effektive betalingssystemer.

NK 1943
Arkitekttegning av Norges Banks bygning i Oslo

Norges Bank hadde opprinnelig hovedsete i Trondheim. I 1893 flyttet banken hovedkontoret til Kristiania, og i 1906 sto et nytt bygg ferdig i hovedstaden. I dag benytter Museet for samtidskunst disse lokalene til sine utstillinger.

I 1986 sto Norges Banks nye bygg, tegnet av arkitektene Kjell Lund og Nils Slaatto, ferdig på Bankplassen i Oslo. Bygget har en gulvflate på 60 000 kvadratmeter og ble både debattert og omdiskutert fordi det sprengte de vedtatte økonomiske rammene.
I 2011 ble Øystein Olsen sentralbanksjef. Han leder Norges Bank i jubileumsåret.

Fakta

NK 1942-1943
Utgivelsesdag: 1. oktober 2016
Verdier og motiv: Kr 21,00: Speciedaler og pengesedler
Kr 50,00: Norges Banks bygning
Design og gravyre: Sverre Morken
Trykkmetode: Ståltrykk/offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print