10. juni 2016 - Kristiansand dyrepark 50 år

Fra å være en liten park med bjørn som hovedattraksjon, er anlegget i jubileumsåret en serie store nasjonale attraksjoner.

Da Dyreparken i Kristiansand åpnet 1966, var planen å bygge en ren dyrepark med dyr fra den norske faunaen. Men andre juledag 1979 ble apen Julius født. Faren ville ikke vite av ham, så Julius vokste opp hjemme hos familien til parkens direktør, Edvard Moseid.

NK 1938
Sjimpansen Julius

Julius ble en magnet på barn i alle aldre og noen år senere fulgte Kaptein Sabeltann opp suksessen i Kjuttaviga med nattforestillinger skrevet av Terje Formoe. Nå feires de begge med frimerker.

NK 1939
"Kaptein Sabeltann"

Badeparken sto ferdig i 2010 og er den største investeringen i Dyreparkens historie. Men det nye anlegget trakk de enda flere besøkende: Antallet økte for hvert år som gikk, og i 2015 passerte antallet gjester én million!


Sommerens store jubileumsprogram samler barn og voksne og viser med all tydelighet at Dyreparken holder posisjonen som underholdningspark med et anlegg av høy internasjonal standard.

Dyreparken 50 år:
NK 1938-1939
Utgivelsesdag: 10. juni 2016
Verdier og motiv: A innland: Sjimpansen Julius A innland: «Kaptein Sabeltann» Illustrasjoner: © Egil Nyhus
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print