2. januar 2017 - Fugler

De to rovfuglene som markerer starten på frimerkeåret, er to små, men superraske jaktfalker som sprer skrekk og gru blant småfuglene våre.

Dvergfalk (Falco columbarius): Det finnes mellom 2 000 og 6 000 par av dvergfalken i Norge, spredd over store deler av landet. Den holder seg borte fra de store landbruksområdene, og liker seg dårlig i tykk barskog, der den har lite nytte av sin jaktteknikk.

NK1950
Dvergfalk

Dette er den minste av falkene i Europa, bare opptil 30 cm lang, altså ikke større enn en trost. Men den er livsfarlig for småfugler og trives best i så åpent terreng at den i lynraske stup kan ta byttet på eller rett over bakken.

Lerkefalk (Falco subbuteo): Lerkefalken er bare rundt 34 cm lang, men har et vingespenn på opptil 85cm. Den er lett gjenkjennelig i sin kjappe, svaleaktige flukt.

NK1951
Lerkefalk (Falco subbuteo)

Hunnfuglen er størst, og føden består av småfugler og flyvende større insekter som øyenstikkere. Med bare opp mot 50 par, er lerkefalken en av de sjeldneste falkene i andet vårt. De fleste finner man i Hedmark, der lerkefalken er fylkesfugl. De liker seg best der skog veksler med myrerog åpne hogstfelt.

Fakta

NK 1950-1951
Utgivelseesdag: 2. januar 2017
Verdier og motiv: Kr 20,00: Dvergfalk (Falco columbarius)
Kr 20,00: Lerkefalk (Falco subbuteo)
Illustrasjoner: Viggo Ree
Arrangement: Enzo Finger
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print