21. april 2017 - Norske slott

Felles tema for årets europafrimerker er slott. De norske bidragene til serien er Akershus festning og slott , samt Det kongelige slott.

Kongens bolig er det vi i dagligtalen omtaler som «Slottet» i Norge. Arkitekt var H. D. F. Linstow, og grunnsteinen ble lagt i 1825. Det var først i november 1905 da kong Haakon VII, dronning Maud og kronprins Olav flyttet inn, at dette ble en fast bolig for kongehuset. Bortsett fra deler av okkupasjonstiden, da Vidkun Quisling brukte slottet som kontor, og i perioden etter kong Olav Vs død, da bygget ble pusset opp, har det vært kongefamiliens residens og bolig.

NK1959
Akershus festning og slott, tegning av Jacob Coning (utstnitt) © Riksarkivet

Kong Harald og dronning Sonja flyttet inn i 2001. Deler av slottet er åpent for publikum om sommeren. Ved hundreårsjubileet for oppløsningen av unionen med Sverige i 2005 ble det laget en egen utstilling om den lille kongefamiliens første år på slottet.

NK1960
Det kongelige slott, tegning av slottsarkitekt H. D. F. Linstow © Riksarkivet

Vi har også et annet slott i Oslo, nemlig Akershus slott og festning.Trolig var det Håkon V som stod for byggingen rundt 1300. Senere er både slott og festning bygget både om og utallige ganger. Etter bybrannen i 1624 beordret Christian IV at i stedet for å bygge opp byen igjen på ruinene etter Oslo, skulle den nye byen, Christiania, bygges nærmere Akershus festning. Den over 700 år gamle borgen har hele tiden overlevd alle beleiringer og har aldri med våpen blitt tatt av en fremmed hærstyrke.

Fra 1947 har Akershus festning og slott blitt brukt til representasjon ved statsbesøk og viktige begivenheter. I kjelleren er det kongelige gravkapell innredet og avdøde kongelige bisatt. I anlegget finner vi også Forsvarsmuseet med Norges Hjemmefrontmuseum.

Fakta

NK 1959-1960 Dato: 21. april 2017
Verdier og motiv:
Kr 17,00: Akershus festning og slott , tegning av Jacob Coning (utsnitt ) ©Riksarkivet
Kr 21,00: Det kongelige slott , tegning av arkitekt H. D. F. Linstow ©Riksarkivet
Design: Madeleine M. Karlstrøm
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print