21. april 2017 - Tuneskipet

Arkeolog Oluf Rygh sto for utgravingene av Tuneskipet, og det tok bare 14 dager å grave fram restene av skipet fra gravhaugen på gården Nedre Haugen i det daværende Tune herred.

Arkeologen Even Ballangrud Andersen beskriver skipet slik:
”Det er et såkalt klinkbygd skip av nordisk type, med mast plassert litt bak midten og med begge stevnene stående opp i høyreiste buer. I skipet var det bygd et kammer som inneholdt den døde og gravutstyreta han hadde fått med.”

NK1956
Foto og tegning av Tuneskipet, basert på 3D-modell av Knut Paasche

Ved hjelp av analyser av årringene ble skipet tidfestet til mellom 905 og 910 e. Kr. Etter at skipet var gravd ut i 1867, ble det fløtet på en lekter til Fredrikstad og slept videre inn til Christiania. Etter mange år med dårlig lagring ble det i 1930 flyttet til Vikingskipshuset på Bygdøy, der det fortsatt
befinner seg.

NK1957
Tuneskipet til havs, akvarell av Karl Fredrik Keller

Grundig forskning har senere vist at skipet trolig har hatt tolv bordganger, og at det var et raskt krigsskip til rask forflytning av mannskaper. For sjøfartshistorien om Norge var Tuneskipet det første som viste oss at det sagaene berettet om, var til å tro på. I dag er vikingskipene på Bygdøy ikoniske vitnesbyrd om over tusen år på de syv hav. I år er det 150 år siden det første vikingskipet ble gravd fram i Norge.

Fakta

NK 1956-1957
Dato: 21. april 2017
Verdier og motiv: A innland
Foto og tegning av Tuneskipet, basert på 3D-modell av Knut Paasche A innland: Tuneskipet til havs, akvarell av Karl Fredrik Keller
Design: Kristin Granli
Foto: © Atle Jarto Johnsen
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print