Den Norske Turistforening 150 år

Da Den Norske Turistforening (DNT) ble stiftet i 1868, var formålet «at lette og udvikle Turistlivet her i Landet». 150 år etter er friluftsliv blitt allemannseie.

Over 304 000 mennesker er nå medlemmer i DNTs lokale turistforeninger landet rundt. Aldri har flere fulgt røde T-er og overnattet på DNT-hytter. Med mer enn 500 turisthytter over store deler av landet vedlikeholder medlemsforeningene og hyttebestyrerne også et stort nettverk av merkede stier mellom og rundt hyttene.

NK 1986
NK 1986

Da Thomas Johannessen Heftye og Hans Hagerup Krag tok initiativet til opprettelsen av DNT, var foreningen en av flere turistforeninger i Norge. I løpet av det første året tegnet 223 mennesker fra hele landet seg som medlemmer. At det 150 år senere har utviklet seg til et forbund av 57 medlemsforeninger, er fundamentert på entusiasme og hardt arbeid.

NK 1987
NK 1987

Fra 1927 inngikk DNT gjensidige medlemsrettigheter på hyttene med større foreninger som Trondhjems turistforening, og etter hvert med mindre foreninger blant annet Ålesund-Sunnmøre Turistforening.

NK 1988
NK 1988

Fra 1948 ble det holdt felles landsmøte og i 1979 ble Norske Turistforeningers Forbund (NTF) stiftet blant annet på bakgrunn av krav fra myndighetene om en landsforening for å oppnå statstilskudd. Ved sammenslåing med Norske Turistforeningers Forbund 1. juli 1988 ble DNT en landsforening. DNT som organisasjon verken eier eller driver noen turisthytter. Den aktiviteten er med få unntak tillagt medlemsforeningene.

NK 1989
NK 1989

Fakta

NK 1986-1989
Verdier og motiv:
Innland: Padling i Vesterålen
Innland: Vandrere på vei mot Fannaråki
Europa: Ved Gråhøgdbu på Venabygdsfjellet
Europa: Svartvassbu i Rauma
Design: Madeleine M. Karlstrøm
Foto: © Juel Victor Løkstad Grande
(Vesterålen), Madeleine M. Karlstrøm
(Fannaråki, Svartvassbu), Marius Dalseg
Sætre (Gråhøgdbu)
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print