15. juni 2018 Gunnar Sønsteby 100 år

Gunnar «Kjakan» Sønsteby er kjent for sin uvurderlige innsats under andre verdenskrig.

Han ble født på Rjukan 11. januar i 1918.
I oppveksten brukte han mye tid i fjellene som omkranser industribyen. Mange av klasse- og turkameratene fra Rjukan ble senere aktive motstandsmenn.
Sønsteby var 22 år gammel da krigen kom til Norge. Han ble raskt engasjert i motstands-arbeidet og svært sentral i dette fram til frigjøringen i 1945, og har en stolt plass i landets moderne historie. Gjennom krigsårene ledet han Oslogjengen, med kjente menn som Max Manus og Gregers Gram. Innad i Oslogjengen kunne Sønsteby gå under det humoristiske dekknavnet Umulius Kjakabråten. Det er dette dekknavnet som var opphavet til kallenavnet «Kjakan», som hang ved Sønsteby helt til hans død.

1985
NK 1985

Sønsteby gikk også under dekknavn som Erling Fjeld og Nr. 24 – og var en pest og en plage for okkupasjonsmakten. Takket være snarrådighet, flaks og intuisjon fikk gestapistene og angiverne aldri tak i Gunnar Sønsteby. Også fordi han var i besittelse av et så alminnelig utseende at han knapt ble lagt merke til der han tråkket på sykkelen gjennom Oslos gater. Sønsteby spilte en sentral rolle i kuppet mot Norges Bank i 1942, som sikret eksil- regjeringen trykkplater for norske sedler.
Han var også med i sprengningen av Arbeidsmobiliseringens kontor i Parkveien 8 i Oslo, 27. august 1944. Gestapo fant ikke ut hva hans virkelige navn var før på tampen av krigen, og innen da hadde han planlagt, ledet og deltatt i en rekke sabotasjeaksjoner.

Gunnar Sønsteby er Norges høyest dekorerte borger, og er den eneste som har mottatt Krigskorset med tre sverd. Sønsteby ble tildelt utmerkelsen for sin solide motstandskamp under Nazi-Tysklands okkupasjon av Norge i perioden 9. april 1940 frem til frigjøringen 8. mai 1945. Han var den siste gjenlevende av den legendariske motstandsgruppen Oslo-gjengen da han døde 10. mai 2012, 94 år gammel.

Fakta


NK 1985
Verdi og motiv:
24,00: Gunnar Sønsteby og Krigskorset med tre sverd.
I bakgrunnen tyske soldater som marsjerer nedover Karl Johans gate i Oslo 9. april 1940.
Design og gravyre: Sverre Morken
Portrettfoto: © Norges Hjemmefrontmuseum
Bakgrunnsbilde: Fra tysk propagandafilm (fotograf ukjent)
Trykkmetode: Ståltrykk/offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print