2. januar 2018 - Fugler

To store ugler og et stolt medlem av haukefamilien innleder frimerkeåret 2018. Våre tre nye fuglefrimerker er vakkert illustrert av Viggo Ree.

Mange kjenner den tamme snøugla Hedvig fra Harry Potter-filmene, som følger helten i tykt og tynt. Men virkelighetens snøugler er mest opptatt av å fange mus.

1975
NK 1975

I Norge er snøugla en sjelden gjest, og når den en sjelden gang hekker hos oss, er det kun i de nordligste fylkene. Den er en sporadisk hekkefugl, og hekkefrekvensen løper parallelt med lemenår.

Snøugle er en sirkumpolar art, det vil si at den hekker i et belte rundt hele kloden i nordlige, polare strøk. Forskning på adferden og utbredelsen de senere årene har vist at snøugla kan tilbakelegge store avstander, flere hundre kilometer, utenom hekketiden.

1974
NK 1974

Lappugla er en av våre største ugler, bare litt mindre enn hubro. Den har enormt god hørsel og kan høre ei mus under snøen på hundre meters avstand. Lappugle er en typisk taiga-art, det vil si en art som holder til i de nordlige barskogene på kloden, og har sin største utbredelse nettopp på taigaen i Sibir og i Alaska.

Norge ligger helt i utkanten av lappuglas utbredelsesområde, og det er de store barskogområdene i Hedmark og i Pasvik i Finnmark som minner mest om det landskapet som lappugla foretrekker. Lappugla kjennetegnes ved sin gråbrune, spraglete farge.

1976
NK 1976

Den vanligste rovfuglen i fjellet er fjellvåken. Det karakteristiske lange, klagende skriket har møtt mang en fjellvandrer i år med mye smågnagere. Fjellvåk er en fugleart i haukefamilien. Den har en sirkumpolar utbredelse og er en av våre vanligste rovfugler i store deler av landet. I gode smågnagerår hekker trolig 5000–10 000 par i Norge. Det blir ofte hevdet at Fjellvåken hovedsakelig lever av lemen, men undersøkelser av gulpebollene viser at de viktigste byttedyrene er fjellrotte og markmus. Fjellvåken har vært totalfredet siden 1971.

Fakta

NK 1974-1976
Utgivelsesdag: 2. januar 2018
Verdier og motiv: Innland: Lappugle (Strix nebulosa) 21,00: Snøugle (Bubo scandiacus) 48,00: Fjellvåk (Buteo lagopus)
Kunstner: Viggo Ree
Arrangement: Enzo Finger
Trykkmetode: Offset Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print