9. november 2018 - André Bjerke og Hans Børli 100 år

Få forfattere har preget sin samtid som André Bjerke og Hans Børli. I år ville de begge fylt 100 år.

André Bjerke var en ruvende skikkelse innen norsk litteratur, kultur og debatt gjennom flere tiår. Han var både lyriker, gjendikter, polemiker, vitenskapsteoretiker, humorist, barnebokforfatter, riksmålsforkjemper, spøkelsesjeger og kriminalforfatter.

1994

Et viktig tema i Bjerkes produksjon, som er spesielt fremtredende i hans diktsamlinger, er hans evige lengsel etter barndommen. Forfatteren Henning Hagerup skrev i tidsskriftet Vagant (2007) om Bjerkes essayistikk. Han fant at et gjennomgående tema i Bjerkes essays er kampen mot inhumaniseringen – og mener at Bjerke på 1950-tallet var en av de norske skribentene som mest resolutt forfektet et humanistisk syn på samfunn, etikk og naturvitenskapelig forskning.

Hans Børli blir gjerne omtalt som «skogens dikter», men han var også opptatt av politikk og eksistensielle tema som angst, tro og død i diktene sine. I sine første diktsamlinger skrev han i en tradisjonalistisk retning, med vers og rim. Etter hvert beveget han seg dog i en mer modernistisk retning med frie dikt.

1995

Han arbeidet hele sitt yrkesaktive liv som tømmerhogger og var forfatter i tillegg, og fikk merkelappen «skogens dikter». Børlis utgangspunkt var skogen og livet der. I diktingen var han også opptatt av politikk og i økende grad av eksistensielle problem som angst, tro, tvil og død.
Han er først og fremst kjent som lyriker, men han skrev også romaner, noveller og skuespill.

Fakta

NK 1994-1995
Verdier og motiv:
Kr 21,00: André Bjerke og tekster
fra hans forfatterskap
Kr 38,00: Hans Børli og tekster
fra hans forfatterskap
Design: Enzo Finger
Foto: © Odd Wentzel,
© Bjørn Fjørtoft/Aftenposten
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print

Les Postens pressemelding