11. april 2019 - Oslo Børs 200 år

Et knugende trykk på næringslivet var bakgrunnen for oppstarten av Oslo Børs for 200 år siden.

Tidlig på 1800-tallet var Norge en utpreget landbruks- og fiskerinasjon, med Christiania som administrativt sentrum. Økonomisk var det vanskelige tider, og dette la et knugende trykk på næringslivet. Det var bakgrunnen for at kjøpmann Nicolay Andresen i 1818 fremmet forslag i Stortinget om å opprette en børs. Ønsket var å øke aktiviteten. Kong Carl Johan sanksjonerte den første børsloven i september 1818 – og i april 1819 åpnet Christiania Børs sitt første lokale i Madam Jørgen Pløens Gaard i Toldbodgaten.

2004
NK 2004


Primært to oppgaver 
Åpningstiden skulle være mellom elleve og ett hver mandag og torsdag. Det mente man ville være «tilstrækkeligt til at afgiøre de forekommende Forretninger paa Børsen».

De viktigste oppgavene var på denne tiden valutaomsetning og kjøp og salg av veksler. Først ved århundreskiftet ble børsen en ordentlig varebørs – og fram mot 1. verdenskrig ble en rekke vareslag tatt opp til notering. I mars 1881 kom fondsbørsen i gang i beskjedne former med kursnoteringer på 30 obligasjoner og aksjer, hvorav en vesentlig del var jernbaneaksjer.

Børsen hadde opprinnelig to oppgaver: å fungere som en valutabørs og som et auksjonshus for «Kjøbmandsvarer, Skibe og Skibsparter». Varehandelen fikk imidlertid ikke stort omfang før på begynnelsen av 1900-tallet.

Kraftig utvikling
I årene før 1. verdenskrig økte aktiviteten betraktelig, og man begynte med tre handelsdager i uken i april 1914. Da krigen brøt ut i august 1914, ble det innført en daglig samlings tid for meglerne. I de siste årene av 1. verdenskrig innførte staten rasjonering og maksimalpriser på en del matvarer, og børsen ble inntil videre tvunget til å innstille noteringene for en rekke matvarer.

Daglige noteringer ble først innført for valutahandelen. Det skjedde i 1907 og var en av aktivitetene på Oslo Børs frem til 31. august 1991, da de ble flyttet til Norges Bank. I 1963 opphørte varebørsvirksomheten. Et unntak var egg noteringen, som ble opprettholdt innenfor landbruksavtalen frem til årsskiftet 1974/1975.

I dag er Oslo Børs den sentrale markedsplassen for notering og omsetning av finansielle instrumenter i det norske markedet. Oslo Børs er internasjonalt anerkjent for å være verdensledende innenfor energi, sjømat og shipping.

Les Postens pressemelding

Les om frimerket på Aksjelive E24

Fakta

NK 2004  
Verdi og motiv:  50,00: Oslo Børs og statuen av den romerske handelsguden Merkur 
Kunstner: Jørn O. Jøntvedt 
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print