Til hovedinnhold

4. januar 2019 Antarktis

Det frosne landet


Dronning Maud Land, som ble annektert av Norge i 1939, er nesten syv ganger større enn Norge – og utgjør en sjettedel av Antarktis-kontinentet.

1999
NK1999

James Cook var den første som ga en nærmere beskrivelse av farvannene rundt det frosne landet «Terra Australis», på sin reise i 1772 og i årene som fulgte. Men det var ikke før i 1819 at den første skikkelige ekspe¬disjonen ble utført. Da satte den russiske tsar Aleksander I i gang en ekspedisjon under ledelse av admiral Fabian Gottlieb von Bellings-hausen.

Senere ble det foretatt en rekke ekspedisjoner til Antarktis. Når det gjelder Dronning Maud Land, hevdes det at skotten William S. Bruce var den første som gikk i land her, men det var nordmenn som skulle bli de første til å drive kartlegging av området. 

NK 2000

Formålet med den norske annekteringen av Dronning Maud Land var ikke å ekskludere andre stater, men å hindre at norsk hval¬fangstindustri ble utelukket eller forfordelt som en følge av aktiviteten til andre stater.
 
Flere nordmenn har preget utforskningen av Antarktis. Polarforskeren og oppdagelses-reisende Carsten Egeberg Borchgrevink var en pioner – og la mye av grunnlaget for senere ekspedisjoner ledet av Robert F. Scott, Ernest Shackleton og Roald Amundsen. Borchgrevinks karriere i Antarktis startet i 1894 som medlem av en norsk hvalfangstekspedisjon, og han var en av de første som samlet inn prøver av levende, organisk materiale sør for den sørlige polarsirkelen.

Fakta

NK 1999-2000 
Verdier og motiv: 
Kr 26,00: Fjellet Holtanna i Dronning Maud Land
Kr 42,00: Carsten Borchgrevink foretar målinger på isen på Rosshavet (1900). I bakgrunnen polarskuta «Southern Cross» 
Design: Magnus Rakeng 
Foto: Merete Asak og Lars Nøring, Norsk Polarinstitutt 
Trykkmetode: Offset