4. januar 2019 Antarktis

Det frosne landet.

Dronning Maud Land, som ble annektert av Norge i 1939, er nesten syv ganger større enn Norge – og utgjør en sjettedel av Antarktis-kontinentet.

NK 1999

James Cook var den første som ga en nærmere beskrivelse av farvannene rundt det frosne landet «Terra Australis», på sin reise i 1772 og i årene som fulgte. Men det var ikke før i 1819 at den første skikkelige ekspedisjonen ble utført. Da satte den russiske tsar Aleksander I i gang en ekspedisjon under ledelse av admiral Fabian Gottlieb von Bellingshausen.

Senere ble det foretatt en rekke ekspedisjoner til Antarktis. Når det gjelder Dronning Maud Land, hevdes det at skotten William S. Bruce var den første som gikk i land her, men det var nordmenn som skulle bli de første til å drive kartlegging av området. 

Formålet med den norske annekteringen av Dronning Maud Land var ikke å ekskludere andre stater, men å hindre at norsk hvalfangstindustri ble utelukket eller forfordelt som en følge av aktiviteten til andre stater.

NK 2000


 
Flere nordmenn har preget utforskningen av Antarktis. Polarforskeren og oppdagelses-reisende Carsten Egeberg Borchgrevink var en pioner – og la mye av grunnlaget for senere ekspedisjoner ledet av Robert F. Scott, Ernest Shackleton og Roald Amundsen. Borchgrevinks karriere i Antarktis startet i 1894 som medlem av en norsk hvalfangstekspedisjon, og han var en av de første som samlet inn prøver av levende, organisk materiale sør for den sørlige polarsirkelen.

Frimerket med Carsten Borchgrevink markerer også et jubileum; dette er frimerke nr. 2000 utgitt i Norge siden starten i 1855. Margen i «gull» markerer jubileet.

Fakta

NK 1999-2000 
Verdier og motiv: 
Kr 26,00: Fjellet Holtanna i Dronning Maud Land
Kr 42,00: Carsten Borchgrevink foretar målinger på isen på Rosshavet (1900). I bakgrunnen polarskuta «Southern Cross»  (ark)
Design: Magnus Rakeng 
Foto: Merete Asak og Lars Nøring, Norsk Polarinstitutt 
Trykkmetode: Offset