4. januar 2019 Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019 – og gir dermed byen status som en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer.

Siden 2010 har EU-kommisjonen årlig utnevnt én by til å gå foran som en inspirator og rollemodell for et grønnere byliv. Oslo kom til finalen allerede i 2016, men ble den gangen slått på målstreken av Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Men i 2019 er det altså Oslos tur. Statusen vil ifølge EU føre til økt turisme, stolthet og flere jobber. 

NK 1998

Som miljøhovedstad skal Oslo blant annet bidra til å synliggjøre byenes sentrale rolle i det grønne skiftet. Byene har nemlig aldri vært viktigere. Rundt 70 prosent av alle europeere bor nå i byer, og flere skal det bli. Oslo er selv blant en av Europas raskest voksende hovedsteder. 

Omfattende søknad
I begrunnelsen for utnevnelsen peker juryen særlig på helheten i byutviklingsarbeid i Oslo, både det at klima og miljø går som en rød tråd gjennom alle politikkområder i byen – fra folkehelse til integrering – og at Oslo har som mål å være en by som fremmer livskvalitet og setter menneskene først. 

Kåringen er basert på en omfattende søknad og til slutt en finalepresentasjon for en jury. Kandidatbyene ble vurdert etter tolv ulike kategorier, som klimapolitikk, luft- og vannkvalitet, grønn innovasjon, kollektivtransport, biologisk mangfold og friluftsliv.

De 14 søker-byene måtte, innen alle kategoriene, beskrive nå-situasjon, tiltak iverksatt de siste fem til ti årene, samt fremtidige strategier og planer på kort og lang sikt. Oslo gikk til topps i åtte av tolv kategorier, nærmere bestemt klimatiltak og klimatilpasning, transport, natur og biodiversitet, luftkvalitet, lyd, avfallshåndtering, miljøinnovasjon og bærekraftig sysselsetting og energimessig yteevne.

Grønne arbeidsplasser 
Og EU lister opp en rekke fordeler ved å vinne prisen. I den spanske byen Vitoria-Gasteiz, som vant prisen i 2012, sies det at alle innbyggere fikk en intens følelse av stolthet og tilhørighet. Videre hevdes det at prisen vil føre til «positiv internasjonal mediedekning verdt millioner av euro», økte utenlandske investeringer og dermed flere jobber, og ikke minst økte muligheter til å få stipend til miljøtiltak. 

Det sies også at prisen gir flere muligheter til samarbeid med andre byer og en markant økning i turismen. Den kan dessuten føre til flere grønne arbeidsplasser i form av et innovativt og kraftfullt miljø innen ny teknologi.

Les mer om utgivelsen

Se video


Fakta 

NK 1998 
4. januar 2019 
Verdi og motiv: 
23,00: «The blue and the green and the city in between»  (rull)
Kunstner: Kristin Granli 
Trykkmetode: Offset