5. oktober 2019 – Kjæledyr

Det er mye kos med en hund eller katt, men visste du at kjæledyr også kan senke både blodtrykk og puls?

En studie viser dessuten at hunde- og kattepersoner har ulike personlighetstrekk. Er du blant dem som har trodd at personer som velger hund som kjæledyr, er ulike dem som velger katt? Da har du helt rett ifølge forskere fra University of California.

2015
NK 2015

I en stor studie ble over tusen hunde- eller katteeiere spurt om hvordan de vil karakterisere sin egen personlighet, og hva slags emosjonelt bånd de har til kjæledyrene sine. Resultatene viste at eiere av katter er mer kreative og eventyrlystne, men også mer engstelige og bekymrede.
Hundeeiere derimot er mer utadvendte og selvsikre, men ikke så risikovillige. Forskerne hadde også en teori om at nevrotiske dyreeiere er mer oppmerksomme på dyrenes behov.

Bedre livskvalitet
Man antar at det i Norge finnes ett eller flere kjæledyr i omkring 800 000 hjem. Forskning viser at dyrene kan påvirke menneskene positivt. Våre pelskledde venner av den firbente sorten senker visstnok både blodtrykk og puls hos oss mennesker når vi kjæler med dem.

Og det blir stadig mer vanlig med såkalte terapihunder, det vil si hunder som brukes til terapeutiske besøk hos mennesker som er innlagt på sykehus, beboere ved sykehjem, fengsler og psykiatriske institusjoner, for å bedre livskvaliteten deres.

2016
NK 2016


Sunt for barn
Omfattende studier i barnepsykologi viser også at barn med kjæledyr har et bedre selvbilde – og lettere for å omgås klassekamerater. Dessuten er de flinkere til å tolke kroppsspråk, både hos hunder og bestevenner.

I det hele tatt kan det se ut som om mange blir friskere av å dele tilværelsen med kompiser fra dyreriket. Man kan jo spørre seg om det ikke bare er slik at de sunneste menneskene tilfeldigvis også velger å skaffe seg dyr, men større studier viser at dyreeiere har bedre helse, selv når man tar andre fysiske og sosiale faktorer med i beregningen.

Fakta

NK 2015-2016
Utgjevingsdato: 5. oktober 2019
Verdi og motiv:
Innland: Norsk elghundvalp
Innland: Norsk skogkattunge
Kunstnar: Cecilie Sørgård
Trykkmetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland