Utgivelse 14. august 2020: Carl Nesjar 100 år

Carl Nesjars mangeårige samarbeid med Pablo Picasso har gitt ham en særstilling internasjonalt. Hans mest kjente offentlige arbeid er betongrelieffet på høyblokka og Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo.

Carl Nesjar er kjent som både maler, skulptør og fotograf. Han var banebrytende innen abstrakt kunst og regnes som en av etterkrigstidens mest betydningsfulle norske kunstnere.

Nesjar ble født i Larvik i 1920 og utdannet seg ved Pratt Institute i New York. Dette ga ham internasjonale impulser og kontakter som senere preget hans virksomhet som kunstner. Han begynte som maler, og hadde blant annet stilt ut i Larvik Kunstforening før han debuterte på Høstutstillingen i 1949.

I begynnelsen av 50-årene bodde han i Paris. Nesjar var påvirket av fransk og amerikansk malerkunst og søkte tidlig det abstrakte formspråk, med utgangspunkt i naturen.

NK 2036


Sandblåsing på naturbetong

Kunst som inngår i et miljø, var en hovedinteresse hos Nesjar. I 1956 fikk han kontakt med regjeringsbygningens arkitekt, Erling Viksjø, som så den abstrakte kunstens muligheter i sammenheng med arkitekturen. Nesjar arbeidet med utvendig og innvendig utsmykking av regjeringsbygningen sammen med andre kunstnere.

Året etter kom han i kontakt med Pablo Picasso, som fattet interesse for sandblåsing på naturbetong og leverte tegninger til utvendige dekorasjoner av regjeringsbygningen. Nesjar overførte Picassos tegninger til stort format, og han samarbeidet med Picasso om flere monumentalskulpturer.

Helårsfontener

Carl Nesjars helårsfontener lar det ytre klima innvirke på skulpturens formuttrykk. Den første ble satt opp foran Landbrukshøgskolen på Ås i 1971, en stålkonstruksjon hvor vannet og lyset får formene til å bevege seg om sommeren, mens den blir kledd med istapper og krystaller om vinteren. Helårsfontenen «Kloden» består av en dobbeltspiral med helningsvinkel på 2–3 grader. Ved regn eller fin sprut fra vanndyser oppstår dråpedannelse; på grunn av helningen glir dråpene sakte nedover, og skulpturen gir illusjon av å dreie seg om sin akse. «Kloden» har innvendig belysning som får den til å glitre i vinternatten.

Carl Nesjar er representert i blant annet Nasjonalgalleriet, Louisiana kunstmuseum, Moderna Museet i Stockholm og ikke minst Museum of Modern Art i New York. Nesjar var meget opptatt av vann i alle former, samt havets storhet. Fontene-modellen som er motiv på jubileumsfrimerket fremstår som et godt eksempel på dette.

 

Fakta

  • Nummer: NK 2036
  • Motiv: Fontene-modell
  • Designer: Madeleine M. Karlstrøm
  • Foto: Tinius Greve
  • Verdi: Kr 27
  • Utgitt i: Ark à 50 frimerker
  • Opplag: 275 000 frimerker
  • Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland