Utgivelse 12. juni 2020: Munchmuseet

Det nye Munchmuseet ved Oslos sjøkant blir et av de største museene i verden viet én enkelt kunstner – og styrker Oslos profil som internasjonal kulturby.

Edvard Munch er Norges viktigste bidrag til verdenskunsten, og Munchmuseets samling er svært ettertraktet internasjonalt. Med det nye Munchmuseet kan man for alvor vise Munchs store innflytelse i egen samtid så vel som på dagens generasjon av kunstnere. Hans kunst vil nå ut til et bredere publikum og nye brukergrupper og museet har dessuten kapasitet til å ta imot store internasjonale utstillinger.

NK 2031

Munch testamenterte alt av malerier, skisser, fotografier og skulpturer han selv eide, til Oslo kommune. Munchmuseet på Tøyen, som huset de rundt 28 000 kunstverkene, var utilstrekkelig både når det gjaldt å vise fram og ta vare på kunstskatten. Derfor ble det i 2008 bestemt at det skulle bygges et nytt museum for Munchs kunst. 

Det nye museumsbygget

I arkitekturkonkurransen ble Juan Herreros' forslag Lambda utpekt som vinner.
Museet består av en tårnbygning på 13 etasjer omkranset av et podium på tre etasjer. Tårnet fungerer som et kombinert utstillings- og publikumstårn og er delt i to med en statisk og en dynamisk del. Den statiske delen er en lukket betongkonstruksjon med strenge krav til temperatur, luftfuktighet og dagslyskontroll. Det er her kunsten stilles ut, oppbevares og konserveres. Den dynamiske delen er et åpent og luftig rom som strekker seg i hele byggets høyde. Denne delen av museet er en kombinert sirkulasjons- og oppholdssone. Her kan publikum ta pause mellom utstillingene, nyte utsikten og ta rulletrappene eller heisen til neste etasje. I podiet på tre etasjer er det publikumsarealer med lobby, arealer for skiftende utstillinger, leserom og forskningsbibliotek. I museets toppetasjer er det takterrasser mot øst og mot vest. Her kan publikum nyte utsikten mot fjorden og Oslo by. 

Tett på Munch

I det nye museet kan publikum til enhver tid oppleve høydepunktene i Munchs kunstnerskap, parallelt med skiftende utstillinger med andre kunstnere. Her kan man oppleve mer av Munch enn noen gang før – på helt nye måter. Med kunst og kultur i 13 etasjer kommer man tett på Munchs liv og kunst. 

Les Postens pressemelding

Fakta

  • Nummer: NK 2031
  • Motiv: Det nye Munchmuseet
  • Designer: Enzo Finger
  • Verdi: Kr 26 (Europa 20 gram)
  • Utgitt i: Ark à 50 frimerker
  • Opplag: 210 000 frimerker
  • Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland