Utgivelse 19. februar 2021: Byjubileer

I år feirer Larvik sitt 350-årsjubileum, Tønsberg er hele 1150 år gammel, og det er 200 år siden Lillesand fikk status som ladested.

29. september 1671 er Larvik bys stiftelsesdato. Grunnleggelsen har sin bakgrunn i at stattholder av Norge, Ulrik Fredrik Gyldenløve, valgte Larvik som sin residensby og bygde Herregården og kirken på Tollerodden. Larvik er kanskje mest kjent for Bøkeskogen og som fødeby for vitenskapsmannen Thor Heyerdahl. I vikingtiden vokste det første bymessige samfunn i det som i dag er Norge, fram i Kaupang ved Viksfjorden, nær stedet der Larvik by nå ligger.

2047
NK 2047



Ifølge Snorre ble Tønsberg grunnlagt før slaget i Hafrsfjord. Om dette er korrekt, er Tønsberg Norges eldste by, grunnlagt før 871. Byen feiret sitt 1000-års jubileum i 1871, og mange har hatt tiltro til Snorres tidfesting, blant annet fordi vi ikke har så mange alternative skriftlige kilder. Tønsberg er en av landets mest populære feriebyer sommerstid. Det fine milde klimaet bidrar til at folk strømmer til Tønsberg og kystområdet på sommerstid. Byen har også et kulturelt mangfold hele sommeren med show og festivaler med kjente artister og skuespillere.

2048
NK 2048



Lillesand er en by i Agder som har renommé som sørlandsidyll og feriested – og folketallet øker betraktelig på sommerstid. Lillesand ble opprettet som bykommune i 1837 ved innføringen av lokalt selvstyre i Norge. Kommunen grenser i vest mot Kristiansand, i nord mot Birkenes, og i nordøst mot Grimstad. Kommunens senter er det gamle ladestedet Lillesand, og her bor de fleste av kommunens innbyggere.

2046
NK 2046

Les Postens pressemelding om Larvik og Tønsberg

Les postens pressemelding om Lillesand

Fakta

  • Byjubileer
  • NK 2046-2048
  • 19. februar 2021
  • Verdi og motiv:
  • Innland 20g: Lillesand 200 år
  • Innland 50g: Larvik 350 år
  • Innland 50g: Tønsberg 1150 år
  • Kunstner: Jørn O. Jøntvedt
  • Trykk: Offset av Joh. Enschedé Security Print