23. april 2021 Dovrebanen 100 år

Dovrebanen tar deg gjennom naturskjønne omgivelser og noen av Norges flotteste fjellområder.

Dovrebanen, som går mellom Eidsvoll og Trondheim, åpnet i 1921. Allerede ved anleggsstart for Hovedbanen, som er Norges eldste jernbanestrekning og går mellom Oslo og Eidsvoll, ble det i et leserinnlegg i Morgenbladet lagt frem et forslag om å føre jernbanen videre gjennom Gudbrandsdalen og over Dovre til Trondheim. Dette ble raskt avfeid som helt utenkelig, men ved planleggingen av stambanen mellom sør og nord kom forslaget opp igjen.

2051
NK 2051


Dovrebanen betegnet opprinnelig bare strekningen mellom Dombås og Støren, som ble åpnet under dramatiske omstendigheter. Nidareid-ulykken skjedde natt til 19. september 1921 på Nidareid i Trondheim. Nordgående dagtog fra Støren passerte Marienborg kryssingsspor uten å stoppe og kolliderte med et større ekstratog med gjester fra Dovrebanens høytidelige åpning samme dag.

2052
NK 2052


Dovrebanen går, i kombinasjon med Gardermobanen, fra Oslo via Hamar og Lillehammer over det mektige Dovrefjell til Trondheim. Hele turen på 553 kilometer fra Oslo til Trondheim tar i underkant av syv timer, og toget har flere avganger daglig. Toget opererer også som natt-tog med sovekupeer.
Ved Dombås stasjon kan man bytte tog til Raumabanen, som går videre til Åndalsnes. Dovrebanen regnes for å være av de mest trafikkerte og lønnsomme banestrekningene i dagens rutenett.

Les Postens pressemelding

Se video fra frimerkelanseringen

Fakta

  • Dovrebanen 100 år
  • NK 2051-2052
  • 23. april 2021
  • Verdier og motiv: Innland 20g: Damplokomotiv på Hjerkinn stasjon, Innland 20g: Tog på vinterfjellet
  • Kunstner: Trond Bredesen
  • Arrangement: Camilla Kvien Jensen
  • Trykkmetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland