5. november 2021 Norges flagg 200 år

Det sies at da stortingsmann Fredrik Meltzer utformet det norske flagget i 1821, var det sønnen som tilfeldigvis tegnet noe blått i det hvite på det danske flagget. 

Men rødt, hvitt og blått blir også sett på som frihetens farger. Både USA og Frankrike, som var kjent som liberale stater på den tiden og nettopp hadde fått nye grunnlover, hadde valgt flagg i rødt, hvitt og blått. Ved å vedta stortingsmann Fredrik Meltzers forslag til nytt norsk flagg signaliserte man således et ønske om å stå nær disse statene. Dessuten representerte fargene en mellomløsningmellom den gamle tilknytningen til Danmark og den nye til Sverige: Det gamle Dannebrog fikk et blått innslag. 

2064

Dette flagget ble Norges handelsflagg fra 1821 til 1844 og igjen fra 1898. Den voksende selvstendighetsfølelsen medførte en folkebevegelse for det rene norske flagget fra slutten av 1870-årene. Bjørnstjerne Bjørnson var ivrig talsmann for dette, men sjøfolkene var imot. I 1879 ble det fremmet forslag om å gjenta flaggloven fra 1821 og på den måten få fjernet unionsmerket, «sildesalaten», fra flagget. Stortinget gikk først imot, men Venstre tok saken opp i sitt program, og i 1893 vedtok Stortinget et forslag til lov om Norges flagg. Kong Oscar nektet imidlertid sanksjon. Etter tre gjentatte forsøk – fra tre storting – ble flaggloven innført uten kongelig sanksjon 10. desember 1898.

Flaggsaken var dermed en av sakene som dannet slutten på en lang konstitusjonell dragkamp mellom Stortinget og den personlige kongemakt. Fra 10. desember 1898 vaiet det rene norske flagget i «byen og på havnen», men fremdeles ikke på festninger og orlogsfartøyer. Her ble det rene norske flagget heist først etter unionsoppløsningen 7. juni 1905.

Fakta

  • Nummer: NK 2064
  • Motiv: Norges flagg
  • Designer: Camilla Kvien Jensen
  • Verdi: Kr 55,00
  • Utgitt i: Miniatyrark
  • Opplag: 65 000 miniatyrark
  • Trykk: Offset/pregetrykk fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland