1. oktober 2022 Forskning, innovasjon, teknologi

Verdens største flytende havvindpark og bruk av laser mot lakselus er tema for årets frimerker i serien Forskning, innovasjon og teknologi.

Hywind Tampen er et flytende vindkraftprosjekt og vil bli det første i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer til havs. Equinors havvindpark vil bli et testmiljø for videre utvikling av havvind. Det flytende designet gjør at turbinene kan plasseres i havområder der vannet er for dypt for bunnfaste turbiner.

2081
NK 2081Parken ligger om lag 140 km utenfor norskekysten, vest for Sognefjorden. Turbinene i parken vil være rundt 190 meter høye og ha rotorer på 167 meter i diameter. Parken kommer til å bestå av elleve vindturbiner og vil kunne dekke 35 prosent av det årlige elektriske kraftbehovet på fem utvalgte oljeplattformer. Prosjektet vil fjerne 200 000 tonn CO2-utslipp og 1000 tonn NOx-utslipp i året. Årsproduksjonen anslås til å utgjøre ca. ti prosent av Norges vindkraftproduksjon.

Laser mot lakselus
Den enorme økningen i norsk lakseoppdrett siden 1980-tallet har hatt store økonomiske og økologiske konsekvenser. Lakselusa fører til skader på fisken og har blitt et stort problem for oppdrettsnæringen. Norske Stingray Marine Solutions AS har utviklet et lasersystem for å drepe lakselus. Med lys, avanserte kameraer og en laser utviklet for kirurgi observeres lakselusa på fiskens skinn. En typisk laks svømmer forbi lasersystemet i løpet av ett til to sekunder, og i løpet av den tiden identifiserer systemet hvor lusa sitter og retter laseren mot den. Lusa blir da så oppvarmet at den dør, mens fisken svømmer videre uskadet.

2082
NK 2082Lasersystemene overvåker samtidig fiskehelsen og hjelper oppdretterne med produksjonsplanlegging. En biometriapplikasjon gjør at oppdretterne kan følge med på veksten og måle biomassen til hver enkelt laks. Systemet følger også med på velferds-indikatorer som svømmehastighet, kjønnsmodning og vintersår, for å måle fiskenes velferd.

Les Postens pressemelding

Fakta

  • Nummer: NK 2081-82
  • Dato: 01.10.2022
  • Motiv:Flytende havvind, fjerning av lakselus med laser
  • Designer: Enzo Finger
  • Verdi: Kr 37 (verden 20g) x 2
  • Utgitt i: Hefte à 10 frimerker
  • Opplag: 222 000 av hvert frimerke
  • Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland