11. november 2022 Frivillighet

5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet – og i Norge sto hele 2022 i frivillighetens tegn.

Hva ville vi vært uten frivillige organisasjoner og frivillighetsviljen i Norge? Det er liten tvil om at frivilligheten står høyt her til lands – og at den omfatter dugnad på mange ulike områder og nivåer. Det kan dreie seg om alt fra felles gressklipping og kakebaking til rydding av plast, loddsalg, innsamlingsaksjoner og hjelpeaksjoner.

2084
NK 2084


Som frivillig er man med på å påvirke samfunnet, man bygger kompetanse, språk og nettverk. Det er en flott måte å bidra til samfunnet, lære nye ting og få nye venner. Og det er veldig mye forskjellig man kan gjøre. Det finnes rundt 100 000 lag og foreninger i Norge, som driver med alt fra idrett og humanitært arbeid til kultur og arbeid i og for lokalsamfunnet.

Norges viktigste lagarbeid
I hele Frivillighetens år var det flomlys på frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge. Målet var å øke kjennskap og anerkjennelse og få flere med, men også å synliggjøre den merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet. Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere ble invitert til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten.

Frivillighetens år var forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det var Frivillighet Norge som var ansvarlig for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året, som ble markert fra nord til sør, med både fysiske og digitale arrangementer.

Les Postens pressemelding her

Fakta

  • Nummer: NK 2084
  • Motiv: "Frivillighet"
  • Designer: Jørn O. Jøntvedt
  • Verdi: Kr 23,00 (innland 20 g)
  • Utgitt i: Ruller à 100 frimerker
  • Opplag: 2 045 000 stk
  • Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland