17. januar 2022 Posten 375 år

I 1642 fikk stattholder Hannibal Sehested en befaling av den dansknorske kongen Christian IV om å organisere en posttjeneste mellom København og Oslo. Resultatet var at Posten ble opprettet 17. januar 1647.

Å sende et brev på den tiden var innviklet, portoen ble regnet ut etter avstand og vekt og skulle betales på forskudd eller av mottaker. I 1855 fikk vi Norges første frimerke, og det ble innført enhetsporto for hele landet.

2069
NK 2069

Posten har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk nyvinninger. Fra 1827 transporterte Norges første dampskip, DS «Constitutionen», post, og da Norges første jernbanestrekning åpnet i 1854, var transport av post en viktig del av oppdraget. I 1920 åpnet Norges første offisielle flyrute – og Posten var med.

2070
NK 2070

Etter hvert som digitaliseringen skjøt fart på 2000-tallet, sank brevvolumene og kundenes bruksmønster endret seg. Det ble mindre behov for egne postkontor, og i 2001 ble derfor den første post i butikk opprettet. I 2011 lanserte Posten Digipost, en digital postkasse for sikker kommunikasjon. Samtidig øker netthandelen, og det sendes stadig mer pakker. Konsernet har satt seg mål om å være den grønneste logistikkleverandøren i markedet, og har gått i bresjen for å ta i bruk mer miljøsmarte kjøretøy.

Innovasjon er avgjørende for at Posten skal kunne tilby gode
tjenester også i fremtiden, og både i 2020 og 2021 ble Posten kåret til en av Norges mest innovative bedrifter.

Postens visjon handler om å gjøre hverdagen enklere og verden mindre. Også i fremtiden.

Fakta

  • NK 2069-2070
  • Motiv: Postbud i rødt. Bringbud i grønt
  • Design: Camilla Kvien Jensen
  • Foto: Aksel Jermstad / byAksel
  • Verdi: Kr 23 (innland 20 g) x 2
  • Utgitt i: Hefte à 10 frimerker (5 av hvert motiv)
  • Opplag: 570 000 av hvert frimerke
  • Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland