17. juni 2022 Love Is Love

Samfunnets forventinger til kjønnsuttrykk og seksualitet har vært gjennom en radikal endring de siste femti årene.

I 2022 er det 50 år siden homoseksuelle handlinger ble avkriminalisert i Norge. 21. april 1972 ble paragraf 213, som forbød seksuelle handlinger mellom menn, fjernet fra straffeloven. Avkriminaliseringen ble et gjennomslag for homobevegelsen og for en mer åpen homokamp. Iherdig innsats fra Karen-Christine (Kim) Friele og organisasjonen Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) førte til at en oppnådde en fullstendig legalisering. De siste 50 årene har vi dermed gått fra at homoseksualitet var straffbart, til at likestilling mellom homo- og heterofile blir sett på som en typisk norsk verdi, noe som kjennetegner oss både som samfunn og kultur. 

2078
NK 2078 Love Is Love


Grenser mellom kjønn
Parallelt med en økende respekt, ved at likekjønnede par inngår i institusjonaliserte parforhold og kan gifte seg i kirken, har også samfunnets holdninger til det som tidligere var tabubelagt seksualitet, endret seg markant.
Grensene mellom kjønn er også myket opp, og man har gitt hver og en «rett til kjønn», slik at individet i mye større grad selv kan avgjøre hvordan det vil leve ut sin kjønnsidentitet. Der homobevegelsen tidvis var spesifikt og nesten eksklusivt rettet inn mot lesbiske og mannlige homofiles problemer, er politikkområdet i dag utvidet til et mer omfattende kjønns- og seksualitetsfelt.

Les Postens pressemelding om utgivelsen

Fakta

  • Nummer: NK 2078
  • Motiv: Hjerte i regnbueflagg
  • Designer: Camilla Kvien Jensen
  • Verdi: Kr 29 (Innland 50 gram)
  • Utgitt i: ark à 50 frimerker
  • Opplag: 100 000 frimerker
  • Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland