17. juni 2022 Posthorn

I 2001 designet Enzo Finger og Sverre Morken dagens moderne offsetutgave av posthornfrimerkene.

Den første meldingen om de nye frimerkene med posthornmotiv kom i et sirkulære til norske postkontorer 16. desember 1871. De sentrale postmyndighetene fortalte at: « ...etter at de nåværende 3- og 4- skillingsfrimerker blir oppbrukt, vil det bli satt i sirkulasjon 3-skillings merker i rød farge.» Sirkulæret fortalte videre at merket skulle ha et stort tretall omgitt av et posthorn og over dette en krone. «Dertil bærer hvert merke inskripsjonen Norge og «Tre Skilling.» 

2077
NK 2077


Det var en allsidig tysk herre som fikk oppdraget med å forme ut det historiske frimerket. Wilhelm von Hanno (1826-1882) var murer, treskjærer, billedhugger, illustratør, maler og en av Norges ledende arkitekter. Han illustrerte bøker og blad og var tegnelærer for blant andre Theodor Kittelsen. Skissen til posthornfrimerkene fikk von Hanno betalt 15 speciedaler for. 

Posthornfrimerkene har kommet ut jevnt og trutt i 150 år, og det er i alt utgitt over 5 milliarder posthornmerker i Norge! I de første 65 årene av posthornfrimerkenes liv var trykkemetoden boktrykk. Fra 1937 ble de trykt i dyptrykk og fra 1962 i ståltrykk, gravert av Knut Løkke-Sørensen. I 1991 kom de første flerfargede posthornfrimerkene i kronevalører, også de gravert av Løkke-Sørensen. Fra 2001 er merkene trykt i flerfarget offset, og fra 2014 gis de ut på selvklebende papir. 

Posthornserien er verdens lengstlevende serie med frimerker, og har høstet mye internasjonal heder. Med årets 90-kroners utgave fortsetter Posten den 150 år lange tradisjonen, og Norge har en verdensrekord som aldri vil bli slått!

Fakta

  • Nummer: NK 2077
  • Motiv: Posthorn
  • Designer: Enzo Finger/Sverre Morken
  • Verdi: Kr 90
  • Utgitt i: Ark à 50 frimerker
  • Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland