Arendal og Risør 300 år

At Arendal og Risør fikk kjøpstadsprivilegier i 1723, blir markert på flere måter gjennom hele jubileumsåret 2023.

Frimerke NK 2092

Arendal ble ofte omtalt som «Nordens Venedig». Man tenker da på det gamle bysenteret, der bebyggelsen ifølge historien ble reist på syv holmer. Sundene mellom holmene ble etter hvert gjort om til kanaler, som i Venezia. «Byen med vannveiene» står det i turistbrosjyrene, og da tenker man på de mange farbare leder for fritidsbåter i såvel sjø som ferskvann.

Frimerke NK 2091
NK 2091


Diskusjonen går stadig om byen bør grave opp en eller flere av de gjenfylte kanalene. Kanalplassen er et av Arendals samlingspunkter, og Canal Street er navnet på byens populære jazz- og bluesfestival.

Navnet Risør kommer sannsynligvis av at øyene utenfor byen var tett bevokste med ris eller kratt. Risør fikk riktignok kjøpstadsrettigheter 7. mai 1723, men stedets historie går minst 150 år lenger tilbake.

Frimerke NK 2092
NK 2092


Fra 1500-tallet fungerte stedet som utskipningshavn for trelast fra omkringliggende bygder, og på begynnelsen av 1600-tallet utviklet strandstedet Risør seg til å bli et handelssted. Risør ble slått sammen med Søndeled i 1964 og doblet dermed sitt folketall. I dag har kommunen i underkant av 7000 innbyggere og grenser til Kragerø, Gjerstad og Tvedestrand.

Les Postens pressemelding her

 

Fakta

  • NK 2091-2092 
  • 21. februar 2023
  • Verdier og motiv: Kr 29 Innland 50g: Arendal, Kr 29 Innland 50g: Risør
  • Kunstner: Kristin Slotterøy
  • Foto: shutterstock.com/wiklander, Petter Ulleland
  • Trykkmetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland