7. november 2023 Julefrimerker

Adventstid er ventetid. Uttrykket «Adventus Domini» ble brukt om tiden like før en betydningsfull person skulle gjeste en by eller et sted i Romerriket.

Les Postens pressemelding

Adventstidens farge er fiolett – fargen for bot og selvransakelse. Advent og den fiolette fargen peker også framover mot det som skal skje: Himmel og jord møtes i Jesu fødsel. Fiolett er nemlig en blanding av rødt, jordas farge, og blått, himmelens farge. I kirken betyr advent også at vi skal gjøre tanke, sinn og hjerte klart for å ta imot Jesus.

2111.jpg
NK 2111

Julefrimerkene har i år kirker som motiv; Alstahaug, som er Petter Dass sin hjemkirke, og Oppdal, som er frimerkekunstnerens hjemkirke. Førstnevnte er en middelalderkirke av sten på øya Alsten sør for Sandnessjøen i Nordland. Kirken i kleberstein ble oppført på 1100- eller 1200-tallet.

2112.jpg
NK 2112

Oppdal kirke er en korskirke av laftet tømmer med utvendig kledning av stående panel og takrytter over korsarmenes krysspunkt. Stedet var det naturlige sentrum i bygda helt fram til nyere tid.
 

Fakta

  • NK 2111-2112
  • 7. november 2023
  • Motiv: Alstahaug kirke, Oppdal kirke
  • Design: Ragnar Aalbu
  • Verdiar: Kr 23 (innland 20g) x 2
  • Utgitt i: Hefte à 10 frimerke (5 av hvert motiv)
  • Opplag: 1 055 000 av hvert frimerke
  • Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland