7. november 2023 Kjæledyr/husdyr

Mens stokkanda gjerne føretrekker grunne og næringsrike innsjøar, grev kaninen gangar i bakken som blir viktige skjulestader.

Stokkanda hekkar over heile landet, og blir gjerne sett i habitat knytte til vatn. Ho er svært tilpassingsdyktig og hekkar ofte i parkanlegg og andre stader der det er mykje folk.

2109.jpg
NK 2109

Vanlegvis leiter stokkanda etter mat på eller rett under vassoverflata. Av og til dykkar ho òg lenger ned for å leite. Men det er meir vanleg at ho dykkar heilt under vatn fordi ho blir skremd.

Hos stokkanda har hannen den flottaste fjørdrakta, mens hoa er meir anonym. Begge har oransje føter. Om sommaren skifter stokkanda drakt, og då er hannen svært lik hoa. Fargen på nebbet avslører likevel kjønnet. Hannen har gult nebb, mens nebbet til hoa er svart. Stokkanda kan bli svært gammal. Gjennom ringmerking er det dokumentert fuglar som er over 25 år gamle.


Den viktigaste forskjellen mellom kaninar og harar er at kaninar i større grad lever i gangar under jordoverflata. Kaninen har ein hoppande gangart. Han har godt syn, god høyrsel og svært god luktesans. 

2110.jpg
NK 2110

Kaninen er svært fruktbar: Han har fleire kull i året, kvart med tre til ni ungar. Hoa går drektig i alt frå 28 til 33 dagar. Ungane blir fødde nakne og blinde, gjerne i holer under bakken. Dei diar i cirka 20 dagar før dei forlèt reiret. Dei blir kjønnsmodne tre til fire månader gamle.
 

Fakta

  • NK 2109-2110
  • 7. november 2023
  • Motiv: And, kanin
  • Design: Cecilie Sørgård
  • Verdiar: Kr 23 (innland 20g) x 2
  • Utgitt i: Hefte à 10 frimerke (5 av kvart motiv)
  • Opplag: 185 000 av kvart frimerke
  • Trykk: Offset frå Joh. Enschedé Security Print, Nederland