Forskning, innovasjon, teknologi

Bærekraftig fôr og kampen mot koronaviruset.

Norsk gran skal gi bærekraftig fôr

Forskningssenteret Foods of Norway forsker på bærekraftig dyrefôr fra norsk granskog. Forskere tilknyttet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås jobber med å øke matproduksjonen samtidig som klimaavtrykket reduseres. Løsningen er gjær basert på grantrær, noe som kan utkonkurrere importert soya.
For å få nok fôr til oppdrettsnæringen og husdyrhold er Norge avhengig av store mengder importert fôr fra utlandet. Men snart kan norsk gran være et alternativ. Den kortreiste maten vil skape gode miljøgevinster, samtidig som den vil gjøre fisken friskere.
Mikrober og gjær er fremtiden i matproduksjon. De har høy næringsverdi og kan omdanne mange ulike råstoffer til høyverdige proteiner.
Foods of Norway er et av Forskningsrådets sentre for fremragende innovasjon (SFI). Sentrene utvikler kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. 

2103.jpg
NK 2103


Bittesmå magneter ga koronatest på rekordtid

På meget kort tid i 2020 utviklet forskerne Magnar Bjørås og Sulalit Bandyopadhyay ved NTNU en svært sensitiv koronatest. Testen ble tidlig tatt i bruk ved norske sykehus og er også solgt til helsetjenesten i andre land.
Da Norge stengte ned i mars 2020, ble det raskt klart at sykehusene måtte begrense antall tester ettersom det var begrenset tilgang på testutstyr. Den nye testmetoden gjorde at man i slutten av mai kunne teste 300 000 personer ukentlig for koronaviruset. Testen ble raskt ett av Norges viktigste kort for å få kontroll på viruset. 
Historien om koronatesten viser hvordan to grunnforskningsmiljø som ikke tidligere har samarbeidet, og som faglig sett står langt fra hverandre, sammen kan løse en vanskelig utfordring på kort tid. 
Høsten 2021 mottok Bjørås og Bandyopadhyay Forskningsrådets innovasjonspris. 

2104.jpg
NK 2104

 

Les om lanseringen av NK 2103 her

Les om lanseringen av NK 2104 her

Fakta

  • NK 2103-2104
  • 07. oktober 2023
  • Motiv: Grantrær som skal bli dyrefôr, Covid-19-diagnostikk
  • Design: Enzo Finger
  • Verdier: Kr 23 (innland 20g) x 2
  • Utgitt i: Hefte à 10 frimerker (5 av hvert motiv)
  • Opplag: 185 000 av hvert frimerke
  • Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print