Fred - menneskehetens høyeste verdi

Fred ble tema for årets europafrimerker, etter et forslag fra det ukrainske postselskapet. 

Det var på et ekstraordinært møte i PostEurop at temaet for årets europafrimerker ble bestemt. Avgjørelsen ble tatt for å vise solidaritet med Ukraina og fremme den universelle verdien som fred er for menneskene.

Det kom inn hele 29 motivforslag til PostEurops designkonkurranse. I en avstemning blant medlems-landene var det Luxembourgs forslag som stakk av med seieren, og som ble valgt til felles motiv for alle landenes europafrimerker i år.

Vinnermotivet av PostEurops designkonkurranse
NK 2099

Motivet med de sammenflettede hjertene er inspirert av den keltiske kjærlighetsknuten. Det er en visuell metafor for et fredelig integrert, samarbeidende samfunn der folk omfavner hverandres kultur. Fargepaletten illustrerer alle verdens nasjoner, mens hendene som holder i hverandre, formidler budskapet om gjensidig respekt.

At motivet på europafrimerkene er felles for alle land, er ikke noe nytt. Fra starten i 1956 frem til og med 1973 var felles motiv hovedregelen, med unntak av året 1957. I 1974 ble reglene endret slik at landene selv kunne velge motiv innenfor et gitt felles tema. Unntak ble gjort i 1984, 2000, 2016 og igjen altså i år, med et felles motiv for alle land.

Fakta

  • NK 2099
  • 9. mai 2023
  • Verdi og motiv: kr 31 (Europa 20g) «Fred - menneskehetens
    høyeste verdi»
  • Illustrasjon: Linda Bos og Rúna Egilsdóttir, Luxembourg
  • Design: Jørn O. Jøntvedt
  • Trykkmetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland