Kongsberg 400 år

2. mai 2024 er det 400 år siden Kongsberg by ble grunnlagt ved kongelig resolusjon.

Les Postens pressemelding her

Den som besøker Kongsberg i dag, kan kanskje ikke uten videre forestille seg at byen for 2-300 år siden var en av Norges viktigste byer. På midten av 1700-tallet var bergstaden Kongsberg nemlig Norges nest største by etter Bergen og var nesten blitt Norges hovedstad.

2115.jpg
NK 2115

Da det ble funnet rike forekomster av sølv i Øvre Sandsvær i 1623, opprettet kong Christian 4. et sølvverk og anla Kongsberg i 1624. Etter at sølvgruvedriften ble lagt ned, har kongsbergsamfunnet utviklet et internasjonalt industrimiljø som løser en lang rekke utfordrende oppgaver, enten det dreier seg om høyteknologi inne i det hardeste berg, i det dypeste hav eller ytterste rom.

Når Kongsberg nå fyller 400 år, ønsker man å fremheve byens kvaliteter som et godt sted å bo og de mangfoldige teknologi- og kulturmiljøene. Feiringen skal være relevant og skape begeistring for alle innbyggere i kommunen, for alle deler av næringslivet og for hele det mylderet av kultur, idrett og frivillighet som byen består av. Og samtidig som den 400 år lange historien markeres, vil man skue fremover mot de neste 400 år.

Fakta

  • NK 2115 
  • 28. februar 2024
  • Motiv: Kongsberg
  • Verdi: Kr 23 (innland 20g)
  • Design: Madeleine M. Karlstrøm
  • Foto: Thomas Hegna
  • Utgitt i: Rull à 100 frimerker
  • Opplag: 1 514 300 frimerker
  • Trykkmetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland