En mektig forsvarsallianse.

Les Postens pressemelding og se video her

NATO ble dannet med bakgrunn i frykt for Sovjetunionens økende maktposisjon i Europa, spesielt etter kommunistenes maktovertakelse i Tsjekkoslovakia i 1948. Kjernen av traktaten er artikkel 5, som fastslår at et angrep på ett NATO-land er et angrep på hele alliansen.

2119.jpg
NK 2119


Ved opprettelsen hadde NATO 12 medlemsland. Norge var med fra starten, noe som markerte et vendepunkt for norsk utenrikspolitikk. Forhandlinger om et skandinavisk forsvarsforbund måtte vrakes på grunn av en splittelse mellom Norge og Danmark, som ønsket en vestlig sikkerhetsgaranti, og Sverige, som ville fortsette sin nøytralitetspolitikk.

Med opptrappingen av den kalde krigen utover i 1950-årene og utbruddet av Koreakrigen ble Vest-Tyskland inkludert som medlem i 1955. Sovjetunionen svarte på dette med opprettelsen av Warszawapakten samme år.
I dag er 31 land medlemmer av NATO. Hovedkvarteret ligger i Brussel, og Jens Stoltenberg har vært organisasjonens generalsekretær siden 2014.
 

 

Fakta

  • NK 2119
  • 4. april 2024
  • Motiv: NATOs symbol, kompassrosen
  • Verdi: Kr 31 (Europa 20g)
  • Design: Camilla Kvien Jensen
  • Utgitt i: Ark à 50 frimerker
  • Opplag: 155 000 frimerker
  • Trykkmetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland