I februar 2024 går startskuddet for et år med hundrevis av kulturarrangementer i Bodø, som har æren av å være Europeisk kulturhovedstad. 

Les Postens pressemelding

Les mer på Bodø2024

Høsten 2019 ble det klart at Bodø skulle bli Europeisk kulturhovedstad i 2024. Bodø blir dermed Norges tredje europeiske kulturhovedstad og den første nord for polarsirkelen. Bodø kommune jobber målrettet med FNs bærekraftmål «bærekraftige byer og lokalsamfunn» når de forbereder seg på å være europeisk kulturhovedstad i 2024.

2113.jpg
NK 2113

Det satses på mer enn 500 000 publikummere i løpet av prosjektåret, som omtales som verdens lengste fest både hva tid og areal angår. Veistrekningen gjennom Nordland fylke fra Bindal i sør til Andøya i nord er tross alt på 800 kilometer – og festen vil faktisk vare et helt år. 

2114.jpg
NK 2114

Bodø2024 har delt opp året i fem årstider, og bruker lysets gang som rammeverk for programmet. De fem sesongene er: Here comes the sun, Spring optimism, Midsummer madness, Autumn storms og Arctic light. Bodø2024 skal ha noe for enhver smak. Det blir dans, musikk, kunstutstillinger, friluftsliv, idrett og mye annet. Kultursatsingen skal bidra til å gjøre Bodø by og Nordland fylkeskommune mer attraktive, blant annet som arena for å skape noe sammen.

2113-2114 miniatyrark.jpg
Miniatyrark NK 2113-2114

Ordfører Ida Maria Pinnerød har uttalt at det å bringe mennesker sammen er helt avgjørende for byens attraktivitet, og for å få ting til å skje. Gjennom kultur kan vi skape debatter, reise spørsmål og ikke minst gi folk noe å leve for. Kulturen binder menneskers liv sammen. Noen ganger gjennom opplevelser som konserter, kunst eller idrettsarrangementer, andre ganger fordi man tar del i dette arbeidet selv
 

Fakta

  • NK 2113-2114
  • 5. februar 2024
  • Verdier og motiv:
    Konsertpublikum: kr 23 (innland 20g), scene: kr 31 (Europa 20g)
  • Design: Kristin Slotterøy
  • Utgitt i: Hefter à 10 frimerker, miniatyrark
  • Opplag: kr 23: 355 000 frimerker, kr 31: 1 055 000 frimerker, kr 54: 60 000 miniatyrark
  • Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland