Foreslå nye frimerkeutgivelser

Norske frimerker – landets egne visittkort!

Frimerket har mange oppgaver. Ikke bare som frankeringsmiddel eller samleobjekt. Frimerket er noe mer. Det skal gjenspeile vårt lands historie, natur og kultur, foruten å minne om de store begivenheter, personligheter og jubileer. Sport, næringsliv og samtids-begivenheter er andre aktuelle temaer. Derfor kan vi trygt kalle frimerket et lands visittkort.

Collage frimerker_KK-443-06-2023.jpg

Alle kan foreslå nye utgivelser

Har du en god frimerkeidé? Det kan f.eks. være et jubileum, samtidsbegivenhet eller motiv fra naturen. Det er mange innfallsvinkler for kreative motivforslag.

  1. Vær ute i god tid: Fristen er 1. januar året før frimerket skal utgis. Det betyr at 1. januar 2024 er forslagsfrist for frimerker som skal utgis i 2025.
  2. Begrunn forslaget. Du kan også legge ved en enkel skisse eller fotografi.
  3. Send forslaget:
    Posten Bring A/S, Frimerketjenesten
    Postboks 250, 0614 OSLO
    eller e-post: frimerketjenesten@posten.no
  4. Konvolutten eller mailen merkes ”Frimerkeforslag”

Når temaene er bestemt starter Posten arbeidet med å engasjere kunstnere eller designere for utforming av frimerkene. Det bestemmes også antall frimerker i den aktuelle serien, valører, landsnavn (Norge/Noreg), trykkmetode og utgivelsesdato.

I den videre prosessen rundt utvikling av frimerkene har Posten et designråd å støtte seg på. I designrådet sitter kunstneriske konsulenter, presidenten i Norsk Filatelistforbund og representanter fra Posten.

Det er Postens konsernsjef som til slutt godkjenner det endelige forslaget.