Nytt i abonnement: Samlerblad filatelirull

Nå kan du abonnere samlerblad med femstriper fra Postens filateliruller.

Til maskinell produksjon av førstedagsbrev med selvklebende frimerker lages det egne filateliruller. I disse rullene vil frimerker fra samme serie stå på samme filatelirull selv om de er utgitt i forskjellige ark, hefter eller ruller. På baksiden av rullene har hvert femte frimerke et firesifret kontrollnummer. Denne kombinasjonen i femstriper med kontrollnummer får du kun i abonnement.

Samleblad_Filatelirull_Peter-I-Øy

Femstripen er satt inn i et samlerblad med illustrasjon og informasjon om utgivelsen, levert i en gjennomsiktig plastlomme som passer i Vario oppbevaringsperm. Samlerbladet koster det samme som frimerkene pluss kr 26.

Abonnementet gjelder fra første utgivelse i 2021 og kan endres/sies opp når som helst.
Send en e-post til frimerketjenesten@posten.no med bestilling, eller benytt brosjyren som sendes sammen med abonnementsleversansen i februar.