Litraoversikt for datostempler i produksjon

Litra = Brukerenhet

litraoversikstempel
Eksempel på et stempel med litra

A = Brevsentret, Oslo – nå Østlandsterminalen
D = Hamar postterminal (nedlagt)
F = Drammen postterminal (nedlagt)
Z = Vestfold postterminal (nedlagt)
L = Stavanger postterminal (nedlagt)
R = Bergen postterminal (nedlagt)
T = Ålesund postterminal (nedlagt)
T = Molde postterminal (nedlagt)
V = Trondheim postterminal (nedlagt)
W = Bodø postterminal
X = Tromsø postterminal

En del maskiner fra nedlagte terminaler oppbevares som reservemaskiner og kan bli tatt i bruk på nytt.