Litraoversikt for datostempler i produksjon

Litra = Brukerenhet
litraoversikstempel
Eksempel på et stempel med litra
 • A = Brevsentret, Oslo – nå Østlandsterminalen
 • D = Hamar postterminal (nedlagt)
 • F = Drammen postterminal (nedlagt)
 • Z = Vestfold postterminal (nedlagt)
 • L = Stavanger postterminal (nedlagt)
 • R = Bergen postterminal (nedlagt)
 • T = Ålesund postterminal (nedlagt)
 • T = Molde postterminal (nedlagt)
 • V = Trondheim postterminal (nedlagt)
 • W = Bodø postterminal (nedlagt)
 • X = Tromsø postterminal (nedlagt)

En del maskiner fra nedlagte terminaler oppbevares som reservemaskiner og kan bli tatt i bruk på nytt.