Driftsmeldinger

Forsinkelser til og fra Narvik, Alta og Tromsø

En del Bedriftspakker, Klimanøytrale servicepakker, Stykk og partigods til og fra Narvik, Tromsø og Alta (Postnummer: 8400-8599, 9000-9999) kan bli inntil 2 dager forsinket.

Årsak: Togforsinkelser på grunn av feil på infrastruktur.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Forsinkelser til Evenes 16.08.2017.

En del Ekspresspakker og A-post til Evenes (Postnummer:8400-8599, 9400-9499) vil bli inntil 1 dag forsinket.

Årsak: Overflyvning på Evenes på grunn av tekniske problemer.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Kansellert postfly til Evenes

Ekspresspakker og A-post til Evenes (postnummer: 8400-8599, 9400-9499) vil bli inntil 1 dag forsinket.

Årsak: Teknisk

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Forsinkelser til Tromsø

En del A-post og Bedriftspakker Ekspress Over Natt til Tromsø(Postnummer:9000-9399 og 9500-9999) vil bli 1 døgn forsinket. Årsak: Måtte lande på Evenes på grunn av teknisk svikt Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.