Til hovedinnhold

Driftsmeldinger


Banearbeid på ARE-banen uke 21

På grunn av banearbeid på ARE-banen i uke 21 blir det innstillinger og endringer i togtrafikken. Vi jobber med andre løsninger som bil for tog og alternative togstrekninger.

Det må påregnes enkelte forsinkelser på pakker og gods i perioden 22-25 mai.

Følgende postnummer vil bli berørt:

·         Fra 0001-5999 og 6800-6999

·         Til 8300-8599 og 9000-9999

 

Vi beklager de ulempene dette medfører for våre kunder.

Forsinket fremsending av BPX pakker med fly 18 .mai

Kansellering av flyavganger fredag morgen 18. mai og utfordringer med fremsending og utlevering av Bedriftspakke ekspress

 

Erfaringsmessig opplever Posten og Bring kanselleringer av planlagte flyavganger med SAS/Norwegian på «inneklemte» dager når helligdag er torsdag. Kanselleringer skjer ad hoc, og skyldes i hovedsak lavt trafikkgrunnlag på morgenfly. Det antas at årsak til færre reisende på nevnte avganger, er på grunn av mulighet til «langhelg». På strekninger hvor flyavganger kanselleres, vil dette resultere i forsinket fremsending av pakkene og med inntil 1 dag forsinket utlevering.

 

Områder som vil/kan bli berørt er pakker innlevert ved postnummer 4000-7999 og som skal til postnummer 4000-9999.

 

Tidsgarantien for Bedriftspakke ekspress innlevert onsdag 16. mai fra/til ovennevnte postnummer suspenderes.

Forsinkelser i fremsending av Bedriftspakke ekspress til Kristiansand, Bergen, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal

På grunn av omfattende kanselleringer av flyavganger fra Gardermoen fredag morgen, vil det blir forsinket fremsending/utlevering av Bedriftspakke ekspress til flere steder i Sør Norge

 

Forsinkelsen gjelder pakker fra postnummer 4000 – 9999 til postnummer 4600-6999