Til hovedinnhold

Driftsmeldinger


Forsinkelser i togtrafikken fra/til Oslo – Bergen, Kristiansand, Stavanger

På grunn av skog- og lyngbranner langs jernbanetraseen mellom Oslo og Roa vil det bli forsinkelser i fremsendingen av en andel pakker og Stykkgods på strekningen Oslo – Bergen/Kristiansand/Stavanger tur/retur.

Det er per nå ikke mulig å bekrefte når togtrafikken går som normalt, og forsinkelsen på strekningen vil av den grunn være inntil videre.

 Forsinkelsen gjelder pakker og Stykkgods fra/til:

·         Fra postnummer 0000-3999, 7000-9999 til postnummer 4000-4199, 4300-5399 og 5600-5999

Forsinkelser til og fra Bodø, Fauske og Mo i Rana

En del Bedriftspakker og stykkgods/partilast til og fra Bodø, Fauske og Mo I Rana (postnummer: 8000-8999) + til Narvik og Tromsø (postnummer: 9000-9499) vil bli inntil 1 dag forsinket. Årsak: Nordlandsbanen har begrenset hastighet mellom Bjerka og Mo I Rana på grunn av ras. Det er i tillegg tog innstillinger på grunn av streik i blant lokomotivførere i NSB/CargoNet. Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Streik blant lokførere i NSB/CargoNet

LO Stat (Norsk Lokomotivmannsforbund) og arbeidsgiverforeningen Spekter (NSB AS/Gjøvikbanen AS/CargoNet AS) ble ikke enige under meklingen hos Riksmekleren. Dermed er det streik blant medlemmer i Norsk i Lokomotivmannsforbund, som medfører at enkelte godstog blir innstilt. Bring følger situasjonen nøye og jobber for alternativ kapasitet. Sendinger som normalt skulle gått med godstog som blir rammet av streik anses som force majeure ift. måling av leveringskvalitet. Status onsdag 5. oktober er at Bergensbanen og Nordlandsbanen er ytterligere berørt. Dette medfører vesentlige merkostnader i vår produksjon for sendinger som går til/fra områder som normalt produseres med de aktuelle godstog. I den forbindelse må kunder må være forberedt på kostnadsøkning for stykk- og partigods nasjonalt fra torsdag 6. oktober som kompensasjon for alternativ transport i perioden streiken varer. Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Forsinkelser av pakker og gods fra Sør Norge til Vest Finnmark

På grunn av sommerinnstilling av tog på Are-banen fra Oslo til Kiruna/Narvik i sommer, vil det bli forsinkelser i fremsending av Bedriftspakker og Stykkgods fra Sør Norge til Alta, Hammerfest, Lakselv og Kautokeino. Forsinkelsen gjelder togavganger fra Oslo på mandager. Togavganger på øvrige ukedager går som ordinært. 

Forsinkelsen gjelder fra/til følgende postnummer:

-Bedriftspakker fra postnummer 0000-5999 og 6800-6999 til postnummer 9500-9516 og 9600-9618

-Stykkgods fra postnummer 0000-5999 og 6800-6999 til postnummer 9500-9516, 9520-9521, 9600-9618 og 9700-9712 

Innstillingen av tog gjelder fra d.d. til og med uke 33.

Sommertrafikk i uke 28-32

I ukene 28-32, innfører vi sommertrafikk.  I denne perioden kan det i enkelte områder bli en dag ekstra framføringstid for følgende tjenester:

- Bedriftspakken

- Stykk og partigods

- Klimanøytrale Servicepakken

- På døren

Vi ønsker dere en god sommer!