Driftsmeldinger


Ustabil tog-fremføring og mulig forsinkelser av pakker og Stykkgods fra Oslo til Bergen, Kristiansand og Stavanger.

På grunn av lynnedslag og påfølgende overspenning i signalanlegget på Alnabru, er det behov for å bytte ut deler av anlegget.  Dette kan skape problemer for avgangstider på enkelte tog avganger fra Oslo, hvor konsekvens kan bli forsinket fremsending av Bedriftspakker, Servicepakker og Stykkgods fra Oslo og Østlandet til Bergen, Kristiansand og Stavanger.

 

Forventet periode med ustabil tog-fremføring vil være 1 - 2 uker.        

Forsinkelser i postgangen/linjetrafikken til/fra Sør Vestlandet

På grunn av flomskader på E 39 ved Lyngdal og påfølgende omkjøring, vil det inntil videre bli forsinkelser i fremsending av Bedriftspakker og Stykkgods

 

Bedriftspakker og Stykkgods fra/til følgende steder vil bli inntil 1 dag forsinket:

 

Fra postnummer 0000-3999 til 4000-4199 og 4300-4499

Fra postnummer 4500-4999 til 4200-4299 og 5000-5999

 

Fra postnummer 4000-4499 til 0000-3999

Fra postnummer 5000-5999 til 4500-4999

 

I tillegg vil Bedriftspakke ekspress fra postnummer 4500-4599 bli inntil 1-en dag forsinket

Forsinkelser til Trondheim(Postnummer 7000 - 7999)

Vi har for tiden forsinket levering av pakker til postnummer 7000 til 7999.

Årsak: Innkjøring av ny pakkeproduksjon gir dessverre noen dager forsinkelse i perioder.

Vi beklager ulempene dette kan medføre.

Kansellert postfly til Evenes

Ekspresspakker og A-post til Evenes (postnummer: 8400-8599, 9400-9499) vil bli inntil 1 dag forsinket.

Årsak: Teknisk

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.