Til hovedinnhold

Driftsmeldinger


Forsinkelser på biler og tog til og fra Bergen på grunn av uvær.

En del Bedriftspakker, Klimanøytrale Servicepakker, Stykk- og Partigods til og fra Bergen(Postnummer 5000 - 5399, 5600 - 5699, 5700 - 5799, 5800 - 5999, 6924 - 6929, 6949) vil bli et døgn forsinket.


Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

Veiarbeid på E 18 i Telemark

På grunn av veiarbeid og vedlikehold/oppgradering av E 18 i Telemark ved Telemarksporten, må det påregnes forsinkelser og økt fremsendingstid på inntil 1 et døgn, for bedriftspakke ekspress i en periode på 3 uker.

 Forsinkelsen gjelder for bedriftspakke ekspress fra postnummer 3900 – 3999  til  postnummer 5000 – 9999

 Tidsgarantien for bedriftspakke ekspress suspenderes i perioden

08.09.2018 – 23.09.2018 Stokke - produksjonen flytter til ny terminal

Ny Bring terminal på Stokke.
Adressen er Borgeskogen 57 G.

Innflytting til ny terminal vil pågå over 2 helger.

Stykk- og partigods produksjon flytter helgen 8.–9. september.
Pakkeproduksjon flytter 22.–23. september.

Fra mandag 24. september er alt flyttet til Borgeskogen 57 G.

Innstilte tog til/fra Narvik/Kiruna

En del Bedriftspakker, Klimanøytrale Servicepakker, Parti- og Stykkgods til og fra Tromsø, Alta og Narvik(Postnummer 8300-8599 og 9000-9999) kan bli 1 til 2 døgn forsinket.

På grunn av flere store skogbranner i Sverige er togene Oslo-Narvik / Narvik-Oslo innstilt.

Det kjøres bil for tog og noe vil sendes med tog via Fauske. Men det må på beregnes store forsinkelser.

Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

Forsinkelser til og fra Bodø, Fauske og Mo i Rana

En del Bedriftspakker og stykkgods/partilast til og fra Bodø, Fauske og Mo I Rana (postnummer: 8000-8999) + til Narvik og Tromsø (postnummer: 9000-9499) vil bli inntil 1 dag forsinket. Årsak: Nordlandsbanen har begrenset hastighet mellom Bjerka og Mo I Rana på grunn av ras. Det er i tillegg tog innstillinger på grunn av streik i blant lokomotivførere i NSB/CargoNet. Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Streik blant lokførere i NSB/CargoNet

LO Stat (Norsk Lokomotivmannsforbund) og arbeidsgiverforeningen Spekter (NSB AS/Gjøvikbanen AS/CargoNet AS) ble ikke enige under meklingen hos Riksmekleren. Dermed er det streik blant medlemmer i Norsk i Lokomotivmannsforbund, som medfører at enkelte godstog blir innstilt. Bring følger situasjonen nøye og jobber for alternativ kapasitet. Sendinger som normalt skulle gått med godstog som blir rammet av streik anses som force majeure ift. måling av leveringskvalitet. Status onsdag 5. oktober er at Bergensbanen og Nordlandsbanen er ytterligere berørt. Dette medfører vesentlige merkostnader i vår produksjon for sendinger som går til/fra områder som normalt produseres med de aktuelle godstog. I den forbindelse må kunder må være forberedt på kostnadsøkning for stykk- og partigods nasjonalt fra torsdag 6. oktober som kompensasjon for alternativ transport i perioden streiken varer. Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.