Klager på Postens leveringspliktige tjenester

Klagebehandlingen

Ønsker du å fremsette en klage, kan du kontakte kundeservice.
Vi hjelper deg med veiledning om klageadgangen og utforming av klagen dersom du ønsker det.

Kundeservice kommer du i kontakt med via chatbot eller telefon. Utenom vår åpningstid kan du sende oss en henvendelse ved å velge chatbot.

Gå til kundeservice/kontakt oss

Muntlige klager avgjøres, om mulig, samme dag de mottas.

Du kan også levere skriftlige klage direkte på et postkontor, Post i Butikk eller til landpostbudet. Klagen kan også sendes skriftlig per post.

Postadresse:
Posten og Bring kundeservice
Postboks 1883
4686 Kristiansand

Skriftlige klager skal som hovedregel være avgjort innen 14 virkedager og senest innen 30 dager. Dersom forhold tilsier at man ikke kan overholde fristen på 14 dager skal det gis foreløpig svar hvor det informeres om forventet behandlingstid.

Skriftlige klager skal besvares skriftlig og avgjørelser skal begrunnes. I begrunnelsen skal det gå frem hvilke regler og retningslinjer som er lagt til grunn og de vurderinger som er gjort.

Du har krav på fornyet skriftlig behandling av klagen dersom du ikke har fått fullt medhold.

Formål

Posten skal sikre at alle kunder:

  • får likeverdig og forutsigbar behandling av klagen
  • får informasjon om hvor de kan rette klagen
  • opplever en kundevennlig, rask og rettferdig behandling av klagen
  • Posten vil bruke klagene aktivt som grunnlag for forbedringer.

Her beskrives Postens leveringspliktige tjenester.

Du har krav på å få behandlet ethvert spørsmål angående posttjenester omfattet av Postens konsesjon, herunder tjenesteutførelse og servicenivå. Alle som er berørt av tjenestene som omfattes av klageordningen kan klage.

Informasjon om muligheten til og fremgangsmåten ved klage skal være tilgjengelig for deg som kunde. Det skal være informasjon på alle postkontor, Post i Butikk og Postens nettsider.

Les her om Posten og Brings personvern og sikkerhet og om de generelle leveringsvilkår.