Min adresse og min post


Spørsmål og svar

 • Du kan logge inn på Min side adresser og sjekke adresseopplysninger og eventuelt endre.

 • I vårt adressesøk kan du finne hvilket hentested som er knyttet til adressen din.

  I søket får du listet opp alle adressene inkludert husnummer og tilhørende postnummer.

  Holder du markøren over adressen vil du se hentested (for pakker og store sendinger).

 • Ja, du må selv melde flytting til Folkeregisteret. Når du melder til Posten om din adresse/nye adresse er det for å sikre at posten din sendes til ny adresse i den perioden du ønsker og at vi finner frem til deg på oppgitt adresse når post med ditt navn og (ny) adresse skal leveres.

 • Ja. Det er viktig at vi får en forespørsel fra deg hvor du ønsker å sette opp en postkasse eller ønsker å flytte den du har. Du vil få en godkjenning når plasseringen er godkjent. Da det er flere hensyn å ta når det gjelder plassering, vil posten i noen tilfeller anvise en annen plassering enn ønsket. Mer om postkasseflytting.

 • Du må melde oss om du flytter eller ønsker post til en annen adresse.  Alle typer adresserte brevsendinger, distribuert gjennom Posten, blir videresendt.  Innenlands gjelder det også små pakker sendt som brev.

  Pakker kan videresendes mot tilleggsporto som betales av mottaker ved utlevering. Her må du kontakte kundeservice.

 • Du må melde til oss om du flytter til utlandet permanent eller midlertidig. 

  Vi videresender post med noen begrensninger. Sendinger med gjenstander kan dessverre ikke sendes videre til utlandet på grunn av krav om tolldeklarasjon.

  Ved varig adresseendring vil ikke aviser og blad bli ettersendt. Husk å melde fra til utgiver om ny adresse.