Jeg har blitt lurt: Hva gjør jeg?

Først og fremst: Det er ingen skam i å bli lurt.

De kriminelle er eksperter i å utforme «proffe» henvendelser som ser reelle ut og til å lure oss. Det er mange som går fem på, og det er helt forståelig. Det som er viktig, er å reagere snarlig for å begrense skade.

  • Har du oppgitt bank- eller kredittkortopplysninger, bør du straks ta kontakt med din bank eller kortutsteder.
  • Har du oppgitt påloggingsopplysninger, bør passord endres på alle de nettstedene og tjenestene der det brukes. 
  • Ta i bruk to-trinns verifisering der det er mulig (engangskode i tillegg til passordet for pålogging).
  • Har du oppgitt f.eks. fødselsnummer kan dette bli misbrukt i ID-tyveri. Du kan blant annet sperre deg for kredittsjekk og gjøre andre tiltak, se anbefalinger for ID-tyveri (nettvett.no).
  • Er noen av opplysningene som du har gitt fra deg knyttet til din jobb, bør du informere arbeidsgiver.

Om man er blitt offer for bedrageri anbefaler vi å politianmelde forholdet.

Vi anbefaler også Nettvett.no for utfyllende informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett. Informasjonen der er rettet både mot forbrukere og bedrifter.

Les mer