Krav til postkasseanlegg

Postens krav til postkasseanlegg er knyttet til størrelse, funksjonalitet, merking og montering for at postkasseanlegget skal fungere best mulig.

Postkassestørrelse

Posten anbefaler at postkassen har følgende innvendige mål:
370 mm x 270 mm x 160 mm.

Merking av postkassen

Postkassen må ha en tydelig merking både når postkassen/anlegget er åpent og lukket. På fronten må det være plass for merking med navn, leilighetsnummer eller eventuelt bolignummer. Merkingen bør være på minimum 55 mm x 90 mm. Skilthandelen selger skilt som passer til dette.

Annen merking på postkassen

De som eier postkassene, bestemmer selv om de ønsker å motta uadressert postreklame eller ikke. Vi anbefaler derfor at postkasser ikke forhåndsmerkes med «nei takk til reklame» – slik at eierne selv får bestemme hva de skal få i postkassen sin.

Utforming og montering/plassering

Postkasseanlegg finnes i utgave for innmuring i vegg eller for montering utenpå vegg innendørs og utendørs.

Ved montering må det legges vekt på å gi anlegget en slik plassering at budet får en god arbeidsstilling. Den nederste/laveste innkaståpningen skal ha en minimumshøyde på 90 cm, og øverste/høyeste innkaståpningen skal ikke være høyere enn 175 cm fra ståstedet.

Funksjonalitet, lås og levering

Det skal være enkelt for budet å få levert post i postkassen, samt for mottaker å hente posten. Hver enkelt postkasse må gi tilfredsstillende sikkerhet for sendingene og blant annet være utstyrt med fast lås. Anlegget må være forsynt med hovedlokk med Postens «Sonelås» (for den aktuelle sone i Norge) innmontert. Postens sonelås kan bestilles/kjøpes hos din lokale låsesmed.

Lukking av hovedlokket må kunne skje uten bruk av nøkkel, da dette er tidsbesparende for budet, sikrere for postmottaker ved at hovedlokket automatisk går i lås, og det reduserer behovet for frekvens av vedlikehold og derav kostnader. Postkassen bør ha en brevsprekk som har en tykkelse på 3-3,5 cm og bredde på ca. 25 cm slik at brev etc. også kan leveres uten at postkasseanlegget må åpnes.

Eksempler på ulike typer postkasseanlegg:

Postkasseanlegg som åpnes som skap med dører som åpnes for å levere posten i hyller

Skap som postkasseanlegg

Skapet bør være såpass dypt at det er mulig å legge sendingene direkte inn i postkassen/hyllen i lengderetningen, uten å snu for eksempel aviser, blader for å få plass. Det må være tydelig merking av hver enkelt postkasse slik at det er enkelt å se navnemerkingen både når anlegget er åpent og låst.

Postkasseanlegg som åpnes ved å felle ut hele forsiden

Her felles hele forsiden ut på postkasseanlegget.

Postkasseanlegg hvor det låses opp seksjoner i ulikt antall kasser samtidig, og levering foregår ved at budet får tilgang til kassene fra toppen av hver enkelt. Det er viktig at døren som mottaker låser opp er stor nok til å få ut sendinger av standard størrelse (A4).

Postkasseanlegg som åpnes ved å felle ut kun øvre del av forsiden

Her felles toppen ut på postkasseanlegget.

Postkasseanlegg hvor åpningen for kasselegging utgjør ca. ¼ av kassens høyde. Det anbefales at man kan låse opp flere kasser samtidig. En utfordring ved disse anleggene er ofte at de ikke er dype nok og at det dermed er vanskelig å få lagt inn større sendinger fordi de støter i bakkant i anlegget.