Legitimasjon og fullmakter

Her finner du informasjon om hvorfor du må legitimere deg før du får utlevert enkelte brev og pakker, og hvilke dokumenter som er godkjent som legitimasjon.

Posten er opptatt av at postsendinger blir levert til rett mottaker. Derfor må du legitimere deg før du får utlevert en rekommandert sending eller en verdisending. Du kan også måtte vise legitimasjon når du skal hente en pakke.

Vi gjør oppmerksom på at ved enkelte transaksjoner har kundebehandler plikt til å kopiere legitimasjonsdokumentet.

Dokumenter som er godkjent som legitimasjon:

 • Norsk bankkort med legitimasjonsdel (bilde m.m.)
 • Norsk førerkort utstedt fra og med 01.01.1998
 • Norsk pass
 • Norsk utlendingspass og reisebevis
 • Utenlandske pass
 • Norsk nasjonalt ID-kort
 • Europeiske identitetskort (Identity Card). Nasjonalt ID-kort som en del europeiske land har, inkludert Norge. De er gyldig legitimasjon i EU og Schengen-landene (blant annet Norge).
 • Digitalt ID-kort i BankID-appen
Digital-ID-BankID-appen.jpg
Digitalt ID-kort i BankID-appen

Dokumenter som ikke er godkjent som identifikasjon i følgende tilfeller:

 • Digitale førerkort er ikke godkjent som legitimasjon.
 • Nordisk førerkort er ikke godkjent som legitimasjon for PUM (Personlig utlevering med mottakingsbevis) eller andre posttjenester.
 • Digitalt ID-kort i BankID-appen er ikke godkjent som legitimasjon for PUM (Personlig utlevering med mottakingsbevis). 
 • Digitalt ID-kort i BankID-appen er ikke godkjent som legitimasjon ved adresseendring i Post i Butikk eller på et postkontor.

Fullmakter

Når andre skal hente rekommandert brev og verdibrev kan dette ordnes med fullmakter. Se hvordan og når du må bruke fullmakter og hvilke regler som gjelder.