Legitimasjon og fullmakter


Her finner du informasjon om hvorfor du må legitimere deg før du får utlevert enkelte brev og pakker, og hvilke dokumenter som er godkjent som legitimasjon.

Posten er opptatt av at postsendinger blir levert til rett mottaker. Derfor må du legitimere deg før du får utlevert en rekommandert sending eller en verdisending. Du kan også måtte vise legitimasjon når du skal hente en pakke.

Posten stiller også krav om fremvisning av legitimasjon for å sikre at penger blir utbetalt til rett mottaker.

Vi gjør oppmerksom på at ved enkelte transaksjoner har kundebehandler lovpålagt plikt til å kopiere legitimasjonsdokumentet.

Dokumenter som er godkjent som legitimasjon:

  • Postens ID-kort (Produseres ikke etter 1.4.2010)
  • Norsk bankkort med legitimasjonsdel (bilde m.m.)
  • Norsk førerkort utstedt fra og med 01.01.1998
  • Norsk pass
  • Norsk utlendingspass og reisebevis
  • Utenlandske pass
  • Europeiske identitetskort (Identity Card)*
  • Nordisk førerkort**

* Dette er nasjonale ID-kort som en del europeiske land har. De er gyldig legitimasjon i EU og Schengen-landene (blant annet Norge).

** Kun godkjent for banktjenester. Ikke PUM (Personlig utlevering med mottakingsbevis) eller andre posttjenester.

Last ned informasjon om legitimasjon og fullmakt.