Informasjon om behandling av personopplysninger ved utsendelse av markedsføring og nyhetsbrev

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Posten Bring (heretter «vi») behandler dine personopplysninger ved utsendelse av markedsføring og nyhetsbrev.

I tillegg til denne personvernerklæringen gjelder Posten Bring-konsernets generelle personvernerklæring. Der kan du lese mer om blant annet dine rettigheter, og hvordan du kan komme i kontakt med oss for å utøve rettighetene dine, hvis du har spørsmål, eller ønsker å klage på vår behandling av personopplysningene dine.

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med anskaffelsesprosesser er Posten Bring AS, organisasjonsnummer 984 661 185, Biskop Gunnerus’ Gate 14 A, 0185 Oslo.

1. Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor

I dette punktet forklarer vi for hvilke formål vi behandler personopplysningene dine, hvilke personopplysninger vi behandler for det enkelte formål, og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingene.

1.  Formål: Utsendelse av markedsføring og nyhetsbrev 

Formålet med Postens utsendelse av nyhetsbrev er å gi deg informasjon om Postens produkter og tjenester, samt tilbud og kampanjer som kan være av interesse for deg.

For å kunne sende ut nyhetsbrev behandler Posten Bring ditt navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Det opprettes også et kundenummer på deg, samt om du er en aktiv mottaker og dato for når du ble mottaker av nyhetsbrev.

Posten Bring bruker denne e-postadressen til å sende deg nyhetsbrevet. Navn, adresse og telefonnummer brukes til å kunne gjøre utvalg av ulike mottagere og gi de ulike gruppene tilpasset informasjon. Fødselsdato benyttes for å sikre at mottagere av e-post er over 18 år.

Rettslig grunnlag for å behandle disse personopplysningene: Disse personopplysninger behandles basert på samtykke fra deg. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å klikke på lenken nederst i nyhetsbrevet og vi vil da slette da all data om deg. 

2.  Formål: Sporing av din bruk av nyhetsbrev 

Vi holder oversikt over hvilke nyhetsbrev du har fått og logger også om du har åpnet og hvor du har klikket i nyhetsbrevet. Denne informasjonen brukes til statistikk og til sletting av dine personopplysninger når du har vært inaktiv i 12 måneder.

Rettslig grunnlag for å behandle disse personopplysningene: Behandlingen skjer på grunnlag av berettiget interesse, da denne behandlingen er nødvendig for å gi Posten Bring en idé om effektiviteten til nyhetsbrevet og hjelper oss med å forbedre fremtidige nyhetsbrev. 

2. Hvordan vi deler personopplysningene dine

Vi deler bare personopplysningene dine med andre i den utstrekning (i) det følger av denne personvernerklæringen, (ii) hvis vi er forpliktet til slik deling i henhold til lov, forskrift, eller pålegg fra offentlig myndighet, (iii) hvis slik deling er nødvendige for at vi skal ivareta våre interesser, for eksempel for at vi skal kunne forsvare oss mot krav.

Enhver deling utover slik deling som nevnt i dette punktet krever ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne (i medhold av en databehandleravtale). 

Posten Bring bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge du abonnerer på nyhetsbrev fra Posten Bring. Loggdata vil slettes etter 18 måneder eller tidligere dersom du melder deg av tjenesten for nyhetsbrev eller at du har vært registrert som inaktiv bruker i 12 måneder. 

Personopplysningene vi behandler om deg som er basert ditt samtykke vil bli slettet dersom du trekker ditt samtykke.

4. Spørsmål og klage

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med vårt personvernombud: personvernombud@posten.no

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre ikke etterlever kravene i personvernlovgivningen, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Du kan også klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på deres nettsider: www.datatilsynet.no.