Stoppkrav på brev og pakker

Et stoppkrav tilbakekaller sendingen før mottaker har fått den utlevert.

Som avsender kan du tilbakekalle sendingen, endre eller stryke postoppkravet for Norgespakke™, eller endre adressen til mottaker.

Det er ikke noen garanti for at vi klarer å stoppe/endre pakken. Stoppkravet debiteres selv om Posten ikke skulle klare å stoppe/endre sendingen. Ny porto kommer i tillegg.

Stoppkrav kan settes frem for:

  • Norgespakke™ med postoppkrav
  • Norgespakke™ stor
  • Rekommandert brev
  • Brev

Ta kontakt med ditt postkontor for å sette frem et stoppkrav. Se prislisten for pris.