Priser, pristillegg og tollregler for Svalbard

For brevsendinger betaler du innenlands porto og du må i tillegg fylle ut tolldokumentasjon for alle sendinger med gaver/varer av verdi. Selvklebende blankett får du på Posten.

Noen pakketjenester til og fra Svalbard får et fast pristillegg. Pristillegget gjelder ikke for pakker som sendes internt på Svalbard.
Se for priser for pakker til/fra Svalbard

Tollregler Svalbard

Svalbard er å regne som tollmessig utland og skal derfor følge vanlig tollregler for import og eksport.

  • For alle brev som inneholder mer enn et vanlig brev og som har en verdi, må du fylle ut en selvklebende blankett som du får på Posten. På denne blanketten skriver du avsender, mottaker og spesifiserer innholdet.
  • For pakker til Svalbard kjøper du Norgespakken, og ikke pakke utland.
    I tillegg kreves tolldokumentasjon – fyll ut denne tollfakturaen som du skriver ut og fester utenpå pakken. Tollfaktura får du også på Posten.

Skal du sende fra en bedrift - se bring.no.

Sendinger til Svalbard må eksportfortolles når (årsak):

  • Verdi av innhold overstiger NOK 5000
  • Ved midlertidig eksport, for eksempel når noe skal til utlandet for å bli reparert og vil returneres etter reparasjon.
  • Ved gjenutførsel, for eksempel noe skal i retur til utlandet etter reklamasjon.

Posten kan fortolle dine pakker til Svalbard. Se priser for Fortolling i prislisten.

Dekningsområde

Pristillegget gjelder for alle pakketjenester som sendes fra eller til følgende postnummer:

9170-9178

9170 Longyearbyen
9171 Longyearbyen
9173 Ny-Ålesund
9174 Hopen
9175 Sveagrua
9176 Bjørnøya
9178 Barentsburg

Pristillegget gjelder for følgende tjenester fra Posten og Bring:

Ekspress neste dag
Pakke til bedrift
Retur pakke fra bedrift
Parcel Bulk return
Business Pallet
PickUp Parcel
PickUp Parcel Bulk return
PickUp Parcel return
Pakke til hentested
Pakke levert hjem
Norgespakken
Norgespakken med postoppkrav